FARNET – Netværket af fiskeriområder

FARNET – Netværket af fiskeriområder

FARNET – Netværket af fiskeriområder

FARNET – Netværket af fiskeriområder

FARNET er en sammenslutning af mennesker, som implementerer lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Netværket samler lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet (FLAG'er) som forvalter myndigheder, borgere og eksperter fra hele EU.

CLLD-finansiering delegeres til lokale partnerskaber, som bringer den private sektor, lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer sammen. Under betegnelsen lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet (FLAG'er) finansierer disse partnerskaber projekter inden for rammerne af en strategi udviklet som reaktion på lokalt udpegende behov og muligheder.

Med den områdebaserede tilgang til fiskerifonden, som blev indledt af Axis 4, giver lokaludvikling styret af lokalsamfundet under EHFF nye muligheder for lokalsamfundene for at tackle de mange udfordringer, som kyst- og fiskeriområder står over for i hele EU. Med udgangspunkt i de over 10 000 projekter, som fik støtte i perioden 2007-2014, har lokalsamfundene nu også mulighed for at kombinere CLLD-midler fra EHFF med midler fra andre europæiske struktur- og investeringsfonde: Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Europa-Kommissionen har etableret en støtteenhed under FARNET, som skal hjælpe med implementeringen af CLLD under EHFF. I tæt samarbejde med Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri (GD MARE), medlemslandenes myndigheder, netværk af nationale fiskeriområder, FLAG'er og andre involverede i gennemførelsen af CLLD arbejder FARNET-støtteenheden på at danne et "læringsnetværk", som samler viden og erfaring inden for CLLD i fiskeriområder i hele Europa.

Kontakt:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tlf. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Website: FARNET

FARNET data jobs   FARNET data network

FARNET data projects