Fiske

Hur ansöker man?

Hur ansöker man?

Hur ansöker man?

Europeiska fiskerifonden

Europeiska fiskerifonden ger ekonomiskt stöd för att hjälpa yrkesverksamma att hantera förändringar i branschen. Om du vill ansöka om bidrag, kontakta den myndighet som förvaltar fiskerifonden i ditt land.

Lista över nationella myndigheter