Rybné hospodárstvo

Ako požiadať o financovanie z fondu

Ako požiadať o financovanie z fondu

Ako požiadať o financovanie z fondu

Európsky fond pre rybné hospodárstvo

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) sa poskytujú finančné prostriedky s cieľom pomôcť prevádzkovateľom reagovať na zmeny, ktorými prechádza rybársky priemysel. Ak chcete požiadať o prostriedky z fondu, kontaktujte orgány, ktoré sú vo vašej krajine zodpovedné za správu EFRH.

Zoznam vnútroštátnych orgánov