Rybołówstwo

Jak składać wnioski?

Jak składać wnioski?

Jak składać wnioski?

Europejski Fundusz Rybacki

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia wsparcie finansowe, aby pomóc poszczególnym gałęziom sektora w dostosowaniu się do zmian. Aby złożyć wniosek o finansowanie, należy skontaktować się z organem, który zarządza EFR w danym państwie.

Wykaz organów krajowych