Žuvininkystė

Kaip prašyti paramos?

Kaip prašyti paramos?

Kaip prašyti paramos?

Europos žuvininkystės fondas

Iš Europos žuvininkystės fondo teikiama finansinė parama siekiant padėti veiklos vykdytojams prisitaikyti prie jų sektoriuje vykstančių pokyčių. Jei norite prašyti lėšų, kreipkitės į Europos žuvininkystės fondo lėšas administruojančią savo šalies valdžios instituciją.

Nacionalinių valdžios institucijų sąrašas