Kalandus

Taotluse esitamine

Taotluse esitamine

Taotluse esitamine

Euroopa Kalandusfond

Euroopa Kalandusfond (EKF) annab rahalist toetust kalanduse sektoris tegutsejatele, et aidata neil toime tulla sektoris toimuvate muutustega. Toetuse taotlemiseks võtke ühendust EKFi haldava asutusega oma riigis.

Liikmesriikide asutuste nimekiri