Рибарство

Как се кандидатства

Как се кандидатства

Как се кандидатства

Европейски фонд за рибарство

Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансова помощ на операторите, за да им помогне да се справят с промените в техния сектор. За да кандидатствате за финансиране, моля, свържете се с органа, отговарящ за ЕФР във вашата страна.

Списък с национални органи