Fiske

EU:s system för fiskerikontroll

EU:s system för fiskerikontroll

EU:s system för fiskerikontroll

EU:s kontrollsystem för fisket ska garantera att den gemensamma fiskeripolitiken verkligen följs.

Inspektioner till havs är kostsamma och resursintensiva. EU bidrar till kostnaderna för tillsyn. © CFCA

Kontrollsystemet ska

  • se till att fartygen endast fångar tillåten mängd fisk
  • samla in de uppgifter som behövs för att bedöma fiskemöjligheterna
  • klargöra EU-ländernas och kommissionens olika roller
  • se till att reglerna tillämpas på samma sätt för alla fiskare och att samma påföljder gäller i hela EU
  • se till att fiskeriprodukter kan spåras genom hela leveranskedjan, från båt till bord.

Reglerna står i kontrollförordningen som började gälla den 1 januari 2010 och som på ett genomgripande sätt har moderniserat EU:s fiskekontroll. De nya reglerna är framför allt mer i linje med EU:s stränga åtgärder mot olagligt fiske, som antogs 2008.

Lagstiftning och rapporter

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336