Ribištvo

Sistem EU za nadzor ribištva

Sistem EU za nadzor ribištva

Sistem EU za nadzor ribištva

Za izvajanje pravil skupne ribiške politike v praksi je EU sprejela tudi sistem nadzora, vključno z ustreznimi instrumenti za njihovo uveljavljanje.

Inšpekcijski pregledi na morju so dragi in zahtevni. Evropska unija delno financira njihovo izvajanje. © CFCA

Za uveljavljanje pravil skupne ribiške politike je EU uvedla sistem nadzora, s katerim želi:

  • zagotoviti ulov samo dovoljenih količin rib;
  • zbrati potrebne podatke za upravljanje ribolovnih možnosti;
  • opredeliti naloge in pristojnosti držav EU in Komisije;
  • zagotoviti enotno uporabo ribiških pravil v vseh državah članicah EU in uskladiti sankcioniranje;
  • zagotoviti sledljivost in nadzor ribiških proizvodov v okviru celotne oskrbovalne verige, od „mreže do krožnika“.

Sistem nadzora je opredeljen vuredbi o nadzoru, ki je začela veljati 1. januarja 2010 in ki je temeljito spremenila pristop EU v zvezi z nadzorom ribištva. Po tej prenovi je sistem nadzora zdaj v skladu z ukrepi iz leta 2008 za boj proti nezakonitemu ribolovu.

Zakonodaja in uradni dokumenti

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336