Rybné hospodárstvo

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Aby sa v praxi skutočne zabezpečilo uplatňovanie pravidiel, obsahuje spoločná rybárska politika aj kontrolný systém s nevyhnutnými nástrojmi na jeho účinné uplatnenie.

Inšpekcie na mori sú drahé a náročné na zdroje. Európska únia sa podieľa na nákladoch presadzovania pravidiel rybolovu. © CFCA

Na presadzovanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky slúži kontrolný systém, ktorý:

  • zabezpečuje, aby sa ulovilo len povolené množstvo rýb
  • zhromažďuje potrebné údaje na riadenie rybolovných možností
  • jasne vymedzuje úlohy členských štátov a Komisie
  • zabezpečuje rovnaké uplatňovanie pravidiel na všetkých rybárov a jednotné sankcie v celej EÚ
  • zabezpečuje možnosť vystopovateľnosti rybárskych výrobkov a kontrolu celého dodávateľského reťazca od rybárskej siete až po pokrm.

Systém je upravený v tzv. kontrolnom nariadení, ktoré nadobudlo platnosť 1. januára 2010 a ktorým sa od základu zmodernizoval prístup EÚ ku kontrole rybárstva. Okrem iného sa systém vďaka nariadeniu zosúladil s prísnymi opatreniami, ktoré EÚ zaviedla v roku 2008 na podporu boja proti nezákonnému rybolovu.

Právne predpisy a úradné dokumenty

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336