Pescuit

Sistemul de control al pescuitului în UE

Sistemul de control al pescuitului în UE

Sistemul de control al pescuitului în UE

Pentru a asigura respectarea normelor PCP, a fost creat un sistem de control şi un set de instrumente necesare punerii lor în aplicare.

Inspecţiile pe mare sunt costisitoare şi necesită resurse semnificative. Uniunea Europeană contribuie la acoperirea acestor costuri. © CFCA

Pentru a asigura respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, s-a înfiinţat un sistem de control care:

  • să garanteze respectarea cantităţilor maxime de peşte capturat
  • să colecteze datele necesare pentru gestionarea posibilităţilor de pescuit
  • să clarifice rolul Comisiei şi pe cel al statelor membre
  • să garanteze aplicarea uniformă a normelor - sancţiunile aplicate pescarilor trebuie să fie armonizate peste tot în Europa
  • să garanteze trasabilitatea produselor din pescuit, permiţând urmărirea şi controlul acestora de-a lungul lanţului de aprovizionare - de la pescar la consumator.

Sistemul este prevăzut în cadrul Regulamentului privind controlul, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010 şi a modernizat radical abordarea UE asupra controlului pescuitului. În principal, Regulamentul a aliniat sistemul la măsurile stricte adoptate de UE în 2008 pentru combaterea pescuitului ilegal.

Legislaţie şi documente oficiale

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336