Rybołówstwo

Unijny system kontroli rybołówstwa

Unijny system kontroli rybołówstwa

Unijny system kontroli rybołówstwa

Aby zapewnić przestrzeganie zasad, we wspólnej polityce rybołówstwa przewidziano również system kontroli obejmujący narzędzia niezbędne do egzekwowania przepisów.

Inspekcje na morzu są drogie i wymagają wielu nakładów. Unia Europejska częściowo ponosi koszt egzekwowania przepisów. © CFCA

Egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa ma zapewnić system kontroli, który:

  • gwarantuje, że poławia się wyłącznie dozwolone ilości ryb,
  • zbiera dane niezbędne do zarządzania uprawnieniami do połowów,
  • określa zadania państw UE i Komisji
  • gwarantuje, że przepisy stosuje się wszędzie w taki sam sposób, a kary są ujednolicone w całej UE,
  • zapewnia identyfikowalność produktów rybołówstwa i ich kontrolę w całym łańcuchu dostaw - od łowiska do półmiska.

System kontroli ustanowiono w rozporządzeniu w sprawie kontroli, które weszło w życie 1 stycznia 2010 r. i unowocześniło unijne podejście do kontroli rybołówstwa. Przede wszystkim dostosowało ono system do środków przyjętych przez UE w 2008 r. w celu zwalczania nielegalnych połowów.

Prawodawstwo i dokumenty oficjalne

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336