Visserij

Het EU-systeem voor visserijcontroles

Het EU-systeem voor visserijcontroles

Het EU-systeem voor visserijcontroles

De EU controleert of haar visserijregelgeving in de praktijk wordt nageleefd en dwingt de naleving ervan desnoods af.

Inspecties op zee zijn duur en arbeidsintensief. De EU draagt bij in de kosten. © CFCA

De EU controleert de naleving van haar visserijregels om

  • ervoor te zorgen dat alleen de toegelaten hoeveelheid vis wordt gevangen
  • de nodige gegevens te verzamelen voor het beheer van de vangstmogelijkheden
  • de rol van de EU-landen en de Commissie duidelijk te maken
  • ervoor te zorgen dat alle vissers gelijk worden behandeld en dat sancties in de hele EU op elkaar worden afgestemd
  • ervoor te zorgen dat visserijproducten kunnen worden getraceerd en gecontroleerd tijdens de hele leveringsketen, van net tot bord

Op 1 januari 2010 heeft de EU een nieuw controlesysteem ingevoerd, dat een grondige modernisering inhield. Het stemt nu overeen met de strenge EU-maatregelen van 2008 tegen illegale visserij.

Wetgeving en officiële documenten

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336