Sajd

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Biex jiġi żgurat li r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd jitħarsu fil-prattika, il-politika għandha wkoll sistema ta' kontroll bl-istrumenti meħtieġa biex tinfurzahom.

L-ispezzjonijiet fil-baħar iqumu ħafna flus u jirrikjedu ħafna riżorsi. L-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għall-ispiża tal-infurzar. © CFCA

Biex jiġu infurzati r-regoli tal-politika komuni tas-sajd, teżisti sistema ta' kontroll li:

  • tiżgura li jinqabdu biss il-kwantitajiet permessi ta' ħut
  • tiġbor id-dejta meħtieġa għall-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd
  • tiċċara r-rwoli tal-pajjiżi tal-UE u tal-Kummissjoni
  • tiżgura li r-regoli jiġu applikati bl-istess mod, b'sanzjonijiet armonizzati madwar l-UE kollha
  • tiżgura li l-prodotti tal-ħut ikunu jistgħu jiġu intraċċati u vverifikati matul il-katina tal-provvista, mix-xbieki sal-platt.

Is-sistema hi mniżżla fir-Regolament dwar il-Kontroll li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2010 u li mmodernizza radikalment il-metodu tal-UE għall-kontroll tas-sajd. B'mod partikolari, ġab is-sistema konformi mal-miżuri rigorużi li l-UE adottat fl-2008 biex tiġġieled kontra s-sajd illegali.

Leġiżlazzjoni u dokumenti uffiċjali

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336