Žuvininkystė

ES žuvininkystės kontrolės sistema

ES žuvininkystės kontrolės sistema

ES žuvininkystės kontrolės sistema

Siekiant užtikrinti, kad bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių būtų laikomasi praktikoje, į ją įtraukta ir kontrolės sistema, kurią sudaro taisyklių laikymuisi užtikrinti būtinos priemonės.

Patikros jūroje yra brangios ir joms vykdyti reikia nemažai išteklių. Europos Sąjunga prisideda prie taisyklių laikymosi užtikrinimo išlaidų. © Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, įdiegta kontrolės sistema. Jos paskirtis:

  • užtikrinti, kad būtų sužvejojamas tik leidžiamas sugauti žuvų kiekis,
  • rinkti žvejybos galimybėms valdyti būtinus duomenis,
  • išaiškinti ES šalių ir Europos Komisijos užduotis,
  • užtikrinti, kad visiems žvejams būtų taikomos vienodos taisyklės, o nuobaudos būtų suderintos visoje ES,
  • užtikrinti, kad žuvininkystės produktų kilmę būtų galima atsekti ir juos patikrinti bet kurioje tiekimo grandinės grandyje, t. y. nuo jų sužvejojimo iki pateikimo vartotojui.

Ši sistema, kuria iš esmės modernizuoti ES žuvininkystės kontrolės principai, nustatyta 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Kontrolės reglamentu. Juo sistema pirmiausia buvo suderinta su griežtomis priemonėmis, kurias ES priėmė 2008 m. siekdama kovoti su neteisėta žvejyba.

Teisės aktai ir oficialūs dokumentai

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336