Kalastus

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

Yhteinen kalastuspolitiikka pitää sisällään myös valvontajärjestelmän ja tarvittavat välineet sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

Merellä tehtävät tarkastukset ovat kalliita ja vaativat runsaasti voimavaroja. Euroopan unioni osallistuu täytäntöönpanokustannuksiin. © CFCA

Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen täytäntöönpanon varmistamiseksi on otettu käyttöön valvontajärjestelmä, jonka tehtävänä on:

  • varmistaa, että pyyntimäärät pysyvät sallituissa rajoissa
  • kerätä tarvittavat tiedot kalastusmahdollisuuksien hallinnointia varten
  • selventää EU-maiden ja komission tehtäviä
  • varmistaa, että sääntöjä sovelletaan kaikkiin kalastajiin samalla tavoin ja että koko EU:ssa sovelletaan yhdenmukaisia seuraamuksia
  • varmistaa, että kalastustuotteet voidaan jäljittää ja tarkistaa kaikissa tuotantoketjun vaiheissa, mereltä kuluttajan ruokapöytään.

Järjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2010 voimaan tulleella valvonta-asetuksella, jolla EU:n kalastuksenvalvonta uudistettiin perinpohjaisesti. Järjestelmässä otetaan nyt huomioon myös EU:n vuonna 2008 hyväksymät tehotoimet laittoman kalastuksen torjumiseksi.

Revision of the fisheries control system

An ongoing revision of the Control Regulation aims at simplifying the system, making it more effective and efficient, whilst ensuring full compliance with the reformed Common Fisheries Policy and equitable treatment of operators. The main objectives include strengthening of enforcement provisions, ensuring better quality and sharing of fisheries data and information, reducing administrative burden, and enhancing synergies with other policies.

The Inception Impact Assessment was open for feedback in October 2017.

Stakeholder consultation

REFIT evaluation of the fisheries control system

On 24 April 2017 the European Commission has published its evaluation of the fisheries control regulation.

The report shows that member states have generally been compliant with the main obligations set by this regulation, which remains a key pillar for delivering on the objectives of the Common Fisheries Policy. The Commission however concluded that its full implementation lacks behind in many member states, creating sometimes uneven situations within the EU.

Although the regulation simplified and rationalised the previous system, the evaluation highlighted a number of shortcomings in the current text, which hinder its full effectiveness.

Since its adoption in 2009, the fisheries control regulation tackled the main issues identified in the previous system and contributed to step up the overall level of compliance with the Common Fisheries Policy. It also helped improving communication and data sharing among the various stakeholders, ensuring better quality and quantity of fisheries data, as well as fostering the level playing field among operators.

However, although much was achieved, full compliance with the legal framework is yet to be ensured. Shortcomings in the implementation mainly concern sanctions and point system, follow up of infringements, data exchange and data sharing, traceability, but also monitoring and catch reporting tools for vessels below 12 metres. In addition, the lack of clarity in some provisions and the numerous exemptions are considered to hamper the effectiveness of the entire fisheries control system.

The evaluation revealed that the Fisheries Control Regulation is not entirely coherent with the reformed Common Fisheries Policy, which introduced new objectives and legal obligations, as for instance the landing obligation. Synergies with other policies, such as environment, would also need to be reinforced.

Legislation and official documents

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1962 of 28 October 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 404/2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy.

Implementation and evaluation of Regulation (EC) 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy as required under Article 118 and REFIT Evaluation of the impact of the fisheries regulation

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing