Rybolov

Systém kontroly rybolovu EU

Systém kontroly rybolovu EU

Systém kontroly rybolovu EU

Dodržování pravidel společné rybářské politiky v praxi je vymahatelné díky kontrolnímu systému a jeho nástrojům.

Zajistit kontroly lodí na moři není levnou ani jednoduchou záležitostí. Evropská unie se na jejich provádění finančně podílí. © CFCA

Proto, aby byla pravidla společné rybářská politiky vymahatelná, byl vytvořen kontrolní systém, jehož cílem je:

  • zajistit, že se odloví pouze povolená množství ryb
  • shromažďovat údaje potřebné pro správu rybolovných práv
  • vyjasnit úlohu členských států EU a Komise
  • zajistit harmonizovaným uplatňováním sankcí v celé EU, aby všichni rybáři dodržovali pravidla týmž způsobem
  • zajistit, aby bylo možné celý dodavatelský řetězec, kterým produkty rybolovu procházejí, kontrolovat a zpětně vysledovat (od konzumace až po ulovení)

Tento systém je stanoven v nařízení o kontrole, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2010 a které přístup EU ke kontrole rybolovu výrazně modernizuje. Systém se zejména přizpůsobil přísným požadavkům EU na boj proti nelegálnímu rybolovu přijatým v roce 2008.

Právní předpisy a úřední dokumenty

 

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336