Pristojnosti

Pristojnosti

Pristojnosti

Pristojnosti

Sistem EU za nadzor ribištva

O ribiških pravilih in sistemih nadzora se dogovorijo na ravni EU, izvajajo pa jih države članice prek svojih nacionalnih organov in inšpektorjev.

Za tesnejše sodelovanje in izmenjavo najboljših praks organizira Evropska agencija za nadzor ribištva (CFCA) skupne akcije nadzora, ki jih opravljajo inšpektorji iz različnih držav EU.
Evropska komisija ima svoje inšpektorje, ki lahko kadar koli obiščejo nacionalne organe in preverijo, ali pravilno izvajajo predpise EU. Vendar inšpektorji niso pristojni za nadzor dejavnosti posameznih ribičev.
Kadar Komisija ugotovi, da nacionalni organi pomanjkljivo izvajajo ribiške predpise:

  • poskuša zadevo najprej rešiti s posvetovanjem;
  • pod nekaterimi pogoji lahko začasno zadrži sredstva iz Evropskega sklada za ribištvo ali zapre ribolovno območje, dokler se zadeva ne razreši;
  • vsak presežek kvot odšteje od prihodnjih kvot;
  • in če država članica ne sprejme ustreznih ukrepov, vloži tožbo proti zadevni državi članici pri Sodišču EU.