Min jagħmel xiex?

Min jagħmel xiex?

Min jagħmel xiex?

Min jagħmel xiex?

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Ir-regoli tas-sajd u tas-sistemi ta' kontroll jiġu miftiehma fil-livell tal-UE iżda jiġu implimentati mill-Istati Membri permezz tal-awtoritajiet u l-ispetturi nazzjonali tagħhom.

Biex tħeġġeġ kollaborazzjoni eqreb u skambju tal-aħjar prassi, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) torganizza kampanji konġunti ta' kontroll, fejn l-ispetturi minn pajjiżi differenti tal-UE jaħdmu flimkien.
Il-Kummissjoni għandha l-ispetturi tagħha li jistgħu jżuru lill-awtoritajiet nazzjonali fi kwalunkwe ħin biex jaraw li qed jimplimentaw tajjeb ir-regoli tal-UE. Madankollu, ma jispezzjonawx l-operazzjonijiet individwali tas-sajjieda.
Meta l-Kummissjoni tiskopri li l-awtoritajiet nazzjonali mhumiex qed jinfurzaw tajjeb ir-regoli tas-sajd:

  • l-ewwel tipprova ssib tarf tal-problema permezz ta' konsultazzjoni
  • f'ċerti ċirkostanzi tista' tissospendi temporanjament il-finanzjament mill-Fond Ewropew tas-Sajd jew tagħlaq is-sajd sakemm ma tissolviex il-problema
  • meta jinqabżu l-kwoti dawn jitnaqqsu mill-kwoti futuri
  • u meta l-Istat Membru ma jiħux azzjoni adegwata, il-Kummissjoni tista' ttella' lill-Istat Membru kkonċernat il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.