Kinek mi a feladata?

Kinek mi a feladata?

Kinek mi a feladata?

Kinek mi a feladata?

Az EU halászati ellenőrző rendszere

A halászati szabályokkal és az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdések eldöntésére európai uniós szinten kerül sor, ám a végrehajtás a tagállamok feladata, melyet hatóságaik, illetve ellenőreik révén látnak el.

A szorosabb együttműködés és a bevált módszerek megosztásának elősegítésére az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) közös ellenőrzési műveleteket szervez, amelyekben különböző uniós országok ellenőrei közösen vesznek részt.
A Bizottság saját ellenőröket foglalkoztat, akik bármikor látogatást tehetnek a tagállami hatóságoknál, hogy ellenőrizzék, megfelelően folyik-e az uniós szabályok végrehajtása. Nekik azonban nem feladatuk, hogy az egyes halászok tevékenységét felügyeljék.
Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállami hatóságok nem szereznek kellő érvényt a halászati szabályoknak, akkor:

  • először megpróbálja a problémát konzultáció útján rendezni;
  • bizonyos körülmények között átmenetileg leállíthatja az Európai Halászati Alapból előirányzott összegek kifizetését, vagy megtilthatja a halászatot a probléma rendezéséig;
  • a kvóták túllépése esetén a többletet levonhatja a jövőbeli kvótákból;
  • és ha valamelyik tagállam nem tette meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Bíróság elé viheti az ügyet.