Mitä eri tahot tekevät

Mitä eri tahot tekevät

Mitä eri tahot tekevät

Mitä eri tahot tekevät

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

Kalastussäännöistä ja valvontajärjestelmistä sovitaan EU:n tasolla, mutta niiden täytäntöönpano EU-maissa on kansallisten viranomaisten ja tarkastajien vastuulla.

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) organisoi yhteisiä valvontakampanjoita, joissa eri EU-maiden tarkastajat tekevät yhteistyötä ja voivat vaihtaa tietoa hyvistä toimintatavoista.
Komission omat tarkastajat voivat milloin tahansa käydä kansallisten viranomaisten luona varmistamassa, että ne panevat EU-säännöt täytäntöön. Yksittäisten kalastustoimien tarkastukset eivät kuitenkaan kuulu komission tarkastajien vastuulle.
Kun komissio havaitsee, että kansalliset viranomaiset eivät pane kalastussääntöjä täytäntöön asianmukaisesti, se toimii seuraavasti:

  • se yrittää ensin ratkaista ongelmat neuvottelemalla
  • se voi tietyissä tapauksissa pidättää Euroopan kalatalousrahaston varoja väliaikaisesti, kunnes ongelma saadaan ratkaistuksi
  • ylitetyt kiintiöt voidaan vähentää tulevista kiintiöistä
  • jos jäsenvaltio ei ole toteuttanut riittäviä toimia, komissio voi haastaa sen EU:n tuomioistuimeen.