Kes mida teeb?

Kes mida teeb?

Kes mida teeb?

Kes mida teeb?

ELi kalanduskontrolli süsteem

Kalanduseeskirjad ja kontrollisüsteem on vastu võetud ELi tasandil, kuid neid rakendavad liikmesriikide asutused ning inspektorid.

Tihedama koostöö ja parimate tavade vahetamise huvides korraldab Euroopa Kalanduskontrolli Amet ühiseid kontrollikampaaniaid, mille käigus eri liikmesriikide inspektorid ühendavad oma jõud.
Komisjonil on oma inspektorid, kes võivad millal tahes külastada liikmesriigi asutusi, et kontrollida, kas need kohaldavad ELi eeskirju õigesti. Kuid nende ülesanne ei ole siiski jälgida konkreetset kalandustegevust.
Kui komisjon leiab, et liikmesriikide asutused ei rakenda kalapüügieeskirju korrektselt, siis võib ta:

  • kõigepealt proovida lahendada probleemi konsulteerimise abil;
  • teatavate asjaolude korral ajutiselt peatada Euroopa Kalandusfondi vahendite kasutamise või sulgeda kalandusettevõtte kuni probleemi lahendamiseni;
  • ülepüügi korral lahutada selle tulevasest kvoodist
  • ning kui liikmesriik ei ole võtnud asjakohaseid meetmeid, siis võib Euroopa Komisjon ta Euroopa Liidu Kohtusse kaevata.