Rozdělení odpovědnosti

Rozdělení odpovědnosti

Rozdělení odpovědnosti

Rozdělení odpovědnosti

Systém kontroly rybolovu EU

Pravidla pro rybolov a kontrolní systémy se schvalují na úrovni EU, ale za jejich uplatňování odpovídají členské země Unie (prostřednictvím svých příslušných orgánů a inspektorů).

Za účelem posílení užší spolupráce a výměny zkušeností organizuje Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (CFCA) společné kontroly, při nichž společně postupují inspektoři z různých členských zemí Unie.
Komise má rovněž své vlastní inspektory, kteří mohou kdykoli navštívit vnitrostátní orgány a zkontrolovat, zda jsou pravidla EU řádně uplatňována. Tito evropští inspektoři však nemají v popisu práce kontrolovat jednotlivé podniky.
Pokud Komise shledá, že daný vnitrostátní orgán neprosazuje pravidla v oblasti rybolovu řádným způsobem:

  • snaží se danou situaci nejprve řešit prostřednictvím konzultace
  • za určitých okolností může odebrat finanční prostředky přidělené z Evropského rybářského fondu nebo ukončit rybolov v určité oblasti do té doby, než se daný případ vyřeší
  • případné přečerpání kvót strhne z budoucího přídělu kvót
  • a v případě, že členský stát nepřijal příslušná opatření, na něj může Komise podat žalobu k Soudnímu dvoru EU.