Кой какво прави

Кой какво прави

Кой какво прави

Кой какво прави

Система на ЕС за контрол на рибарството

Правилата и системите за контрол на рибарството се приемат на ниво ЕС, но се прилагат от страните членки посредством техните национални органи и инспектори.

С цел насърчаване на сътрудничеството и обмена на добри практики Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) организира съвместни контролни действия, при които инспектори от различни страни обединяват усилията си.
Комисията разполага със собствени инспектори, които могат по всяко време да извършват проверки на национални органи, за да установят дали те прилагат правилно правилата на ЕС. Те обаче нямат за задача да проверяват отделни риболовни дейности.
Когато Комисията установи, че националните власти не прилагат правилно правилата за риболов:

  • тя първо се опитва да разреши проблемите чрез консултации;
  • при определени обстоятелства тя може временно да спре средства от Европейския фонд за рибарство или да издаде решение за забрана на риболов, докато проблемът бъде разрешен;
  • надхвърлянето на квоти се приспада от бъдещи квоти;
  • когато държавата членка не предприеме необходимите действия, Комисията може да заведе дело срещу нея в Съда на Европейския съюз.