Teknik för fiskerikontroll

Teknik för fiskerikontroll

Teknik för fiskerikontroll

Teknik för fiskerikontroll

EU:s system för fiskerikontroll

EU:s system för fiskerikontroll bygger i hög grad på modern teknik som sörjer för en effektiv övervakning och kontroll av fiskeflottorna. Tekniken bidrar också till att man får mer tillförlitlig information om fiskeresurserna och gör att man kan dubbelkontrollera uppgifter från olika källor.

System för elektronisk rapportering (ERS)

Systemet används för att registrera uppgifter om fiskeverksamhet (t.ex. fångst, landning och försäljning) och rapportera dem till EU-ländernas myndigheter. Systemet är obligatoriskt för fartyg över 15 meter (fr.o.m. 1 januari 2012 för fartyg över 12 meter). Det ersätter loggböckerna av papper och kallas därför också elektronisk loggbok eller ”e-loggbok”. Systemet ersätter även avräkningsnotorna.

Läs mer

Kontrollsystem för fartyg (VMS)

Detta satellitbaserade system övervakar fiskefartyg och ger med jämna mellanrum fiskerimyndigheterna uppgifter om fartygens position, kurs och hastighet. Systemet är obligatoriskt för EU-fartyg över 15 meter (fr.o.m. 1 januari 2012 för fartyg över 12 meter). Fartyg från länder utanför EU i samma storleksklass måste ha en fungerande satellitföljare ombord när de framförs i EU:s vatten.

Läs mer

 

Ny kontrollteknik är viktig för att man effektivt ska kunna övervaka och kontrollera fiskeflottorna och få tillförlitliga uppgifter som kan hanteras på ett smidigt sätt.

System för positionsbestämning (VDS)

EU uppmuntrar en större användning av denna satellitbaserade teknik (satellitbilder av havsområden) som kan bidra till att lokalisera och identifiera fiskefartyg till havs. Enligt EU-lagstiftningen (förordning nr 1224/2009) ska fiskerimyndigheterna ha teknisk förmåga att hantera VDS.

Basfunktionen för VDS är att identifiera fartyg och bestämma deras position till havs.

Automatiskt identifieringssystem (AIS)

Detta autonoma system för kontinuerlig identifiering av fartyg används för sjösäkerhet och sjöfartsskydd. Det ser till att fartyg på elektronisk väg kan utbyta fartygsinformation med andra fartyg i närheten och myndigheter på land, exempelvis identifieringsuppgifter, position, kurs och hastighet.

Kravet på AIS-sändare införs stegvis:

  • Fr.o.m. 31 maj 2012: alla fartyg över 24 meter.
  • Fr.o.m. 31 maj 2013: alla fartyg över 18 meter.
  • Fr.o.m. 31 maj 2014: alla fartyg över 15 meter.

EU-länderna kan använda AIS-uppgifterna för övervakning och kontroll.

Kombinerad övervakning

Den moderna fiskerikontrolltekniken ersätter inte traditionella kontroll- och tillsynsmetoder som inspektioner ombord och på land. Men den kan bidra till mer målinriktade åtgärder, lägre kostnader och ökad effektivitet. Genom att dubbelkolla uppgifterna från de olika systemen kan fiskerimyndigheterna använda riskbaserade kontrollstrategier och upptäcka olaglig verksamhet som man annars hade missat. Med en klok, korrekt och effektiv användning av modern teknik kan de totala kontroll- och tillsynskostnaderna minska avsevärt.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Lagstiftning och rapporter

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement