Tehnologii de control

Tehnologii de control

Tehnologii de control

Tehnologii de control

Sistemul de control al pescuitului în UE

Sistemul UE de control al pescuitului foloseşte pe scară largă tehnologiile moderne, pentru a garanta că flotele de pescuit sunt monitorizate şi controlate în mod eficient. Aceste tehnologii îmbunătăţesc accesul la date de bună calitate în domeniul pescuitului şi fac posibilă verificarea informaţiilor provenind din surse diferite.

Sistemul electronic de înregistrare şi raportare (ERS)

Sistemul electronic de înregistrare şi raportare (ERS) este folosit pentru înregistrarea datelor referitoare la pescuit (de ex. capturi, cantităţi debarcate, vânzări) şi pentru raportarea acestora către autorităţile responsabile cu pescuitul din statele membre. Sistemul este obligatoriu pentru navele de peste 15 m (începând cu 1 ianuarie 2012, pentru navele de peste 12 m). Înlocuieşte jurnalul de bord întocmit pe suport de hârtie, fiind cunoscut şi sub denumirea de „jurnal de bord electronic”. De asemenea, înlocuieşte notele de vânzare.

Informaţii suplimentare

Sistemul de monitorizare a navelor prin satelit (VMS)

Sistemul de monitorizare a navelor prin satelit (VMS) le furnizează autorităţilor din domeniul pescuitului, la intervale regulate, date privind locaţia, traseul şi viteza navelor. Sistemul este obligatoriu în UE pentru navele de peste 15 m (începând cu 1 ianuarie 2012, pentru navele de peste 12 m). Navele de aceeaşi lungime provenind din afara UE sunt obligate să-şi instaleze la bord un dispozitiv operaţional de detectare prin satelit ori de câte ori se află în apele Uniunii.

Informaţii suplimentare

 

Noile tehnologii de control sunt esenţiale pentru a garanta monitorizarea şi controlul eficient al flotelor de pescuit. În acelaşi timp, acestea ameliorează accesul la date corecte privind pescuitul.

Sistemul de detectare a navelor (VDS)

UE încurajează şi folosirea pe scară largă a Sistemului de detectare a navelor (VDS), tehnologie bazată pe preluarea imaginilor transmise prin satelit, care ajută la localizarea şi identificarea navelor de pescuit aflate pe mare. Potrivit legislaţiei UE (Regulamentul 1224/2009), autorităţile de control al pescuitului sunt obligate să dispună de capacitatea tehnică necesară pentru a folosi sistemul VDS.

Funcţia de bază a VDS este să permită identificarea navelor şi stabilirea poziţiei acestora.

Sistemul automat de identificare (AIS)

Sistemul automat de identificare (AIS) este un sistem autonom şi continuu de identificare şi monitorizare a navelor. Se foloseşte pentru a garanta securitatea şi siguranţa maritimă şi le permite navelor să le comunice, pe cale electronică, altor vase sau autorităţilor de pe ţărm datele de identificare, poziţia, ruta şi viteza.

Navele de pescuit din UE vor fi obligate, treptat, să se doteze cu transmiţătoare AIS:

  • începând cu 31 mai 2012, toate navele de peste 24 m
  • începând cu 31 mai 2013, toate navele de peste 18 m
  • începând cu 31 mai 2014, toate navele de peste 15 m.

Statele membre pot folosi AIS în scopul monitorizării şi controlului.

Monitorizare combinată

Tehnologiile moderne pentru controlul pescuitului nu înlocuiesc metodele tradiţionale de control şi supraveghere, precum inspecţiile la bord sau pe ţărm. Totuşi, dacă sunt folosite corect, acestea contribuie la o mai bună organizare a acţiunilor, ceea ce duce la creşterea eficienţei şi la reducerea costurilor. Confruntând datele provenind din mai multe surse, autorităţile din domeniul pescuitului pot aplica strategii de control bazate pe risc şi pot detecta activităţile ilegale care, în alte condiţii, ar putea trece neobservate. Folosirea responsabilă, adecvată şi eficientă a tehnologiilor moderne poate reduce în mod semnificativ cheltuielile totale generate de activităţile de monitorizare şi supraveghere.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Legislaţie şi documente oficiale

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement