Pescuit

Tehnologii de control

Tehnologii de control

Tehnologii de control

Sistemul de control al pescuitului în UE

Sistemul UE de control al pescuitului foloseşte pe scară largă tehnologiile moderne, pentru a garanta că flotele de pescuit sunt monitorizate şi controlate în mod eficient. Aceste tehnologii îmbunătăţesc accesul la date de bună calitate în domeniul pescuitului şi fac posibilă verificarea informaţiilor provenind din surse diferite.

Sistemul electronic de înregistrare şi raportare (ERS)

Sistemul electronic de înregistrare şi raportare (ERS) este folosit pentru înregistrarea datelor referitoare la pescuit (de ex. capturi, cantităţi debarcate, vânzări) şi pentru raportarea acestora către autorităţile responsabile cu pescuitul din statele membre. Sistemul este obligatoriu pentru navele de peste 15 m (începând cu 1 ianuarie 2012, pentru navele de peste 12 m). Înlocuieşte jurnalul de bord întocmit pe suport de hârtie, fiind cunoscut şi sub denumirea de „jurnal de bord electronic”. De asemenea, înlocuieşte notele de vânzare.

Informaţii suplimentare

Sistemul de monitorizare a navelor prin satelit (VMS)

Sistemul de monitorizare a navelor prin satelit (VMS) le furnizează autorităţilor din domeniul pescuitului, la intervale regulate, date privind locaţia, traseul şi viteza navelor. Sistemul este obligatoriu în UE pentru navele de peste 15 m (începând cu 1 ianuarie 2012, pentru navele de peste 12 m). Navele de aceeaşi lungime provenind din afara UE sunt obligate să-şi instaleze la bord un dispozitiv operaţional de detectare prin satelit ori de câte ori se află în apele Uniunii.

Informaţii suplimentare

 

Noile tehnologii de control sunt esenţiale pentru a garanta monitorizarea şi controlul eficient al flotelor de pescuit. În acelaşi timp, acestea ameliorează accesul la date corecte privind pescuitul.

Sistemul de detectare a navelor (VDS)

UE încurajează şi folosirea pe scară largă a Sistemului de detectare a navelor (VDS), tehnologie bazată pe preluarea imaginilor transmise prin satelit, care ajută la localizarea şi identificarea navelor de pescuit aflate pe mare. Potrivit legislaţiei UE (Regulamentul 1224/2009), autorităţile de control al pescuitului sunt obligate să dispună de capacitatea tehnică necesară pentru a folosi sistemul VDS.

Funcţia de bază a VDS este să permită identificarea navelor şi stabilirea poziţiei acestora.

Sistemul automat de identificare (AIS)

Sistemul automat de identificare (AIS) este un sistem autonom şi continuu de identificare şi monitorizare a navelor. Se foloseşte pentru a garanta securitatea şi siguranţa maritimă şi le permite navelor să le comunice, pe cale electronică, altor vase sau autorităţilor de pe ţărm datele de identificare, poziţia, ruta şi viteza.

Navele de pescuit din UE vor fi obligate, treptat, să se doteze cu transmiţătoare AIS:

  • începând cu 31 mai 2012, toate navele de peste 24 m
  • începând cu 31 mai 2013, toate navele de peste 18 m
  • începând cu 31 mai 2014, toate navele de peste 15 m.

Statele membre pot folosi AIS în scopul monitorizării şi controlului.

Monitorizare combinată

Tehnologiile moderne pentru controlul pescuitului nu înlocuiesc metodele tradiţionale de control şi supraveghere, precum inspecţiile la bord sau pe ţărm. Totuşi, dacă sunt folosite corect, acestea contribuie la o mai bună organizare a acţiunilor, ceea ce duce la creşterea eficienţei şi la reducerea costurilor. Confruntând datele provenind din mai multe surse, autorităţile din domeniul pescuitului pot aplica strategii de control bazate pe risc şi pot detecta activităţile ilegale care, în alte condiţii, ar putea trece neobservate. Folosirea responsabilă, adecvată şi eficientă a tehnologiilor moderne poate reduce în mod semnificativ cheltuielile totale generate de activităţile de monitorizare şi supraveghere.

Legislaţie şi documente oficiale

 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement