Techniki kontroli

Techniki kontroli

Techniki kontroli

Techniki kontroli

Unijny system kontroli rybołówstwa

Unijny system kontroli rybołówstwa w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne techniki w celu zagwarantowania skutecznego monitorowania i kontrolowania flot rybackich. Techniki te mają ułatwić dostęp do wysokiej jakości danych o rybołówstwie i umożliwić wielostronną weryfikację informacji pochodzących z różnych źródeł.

System elektronicznego raportowania (ERS)

System elektronicznego raportowania (ERS) służy do rejestrowania danych na temat połowów (np. połowy, wyładunki, sprzedaż) oraz przekazywania ich do organów rybołówstwa w państwach członkowskich. System jest obowiązkowy dla statków o długości powyżej 15 m (od 1 stycznia 2012 r. – dla statków o długości powyżej 12 m). Zastępuje on papierowe dzienniki i dlatego jest często nazywany elektronicznym dziennikiem lub „e-dziennikiem”. Zastępuje on także dokumenty sprzedaży.

Więcej

System monitorowania statków (VMS)

System monitorowania statków (VMS) to satelitarny system monitorowania statków rybackich, który systematycznie dostarcza organom rybołówstwa informacje na temat położenia, kursu i prędkości statku. System jest obowiązkowy dla statków UE o długości powyżej 15 m (od 1 stycznia 2012 r. – dla statków o długości powyżej 12 m). Statki o tej samej wielkości pływające po wodach Wspólnoty pod banderą kraju spoza UE muszą mieć zainstalowane na pokładzie sprawne satelitarne urządzenie lokacyjne.

Więcej

 

W dzisiejszych czasach nowe techniki kontroli są niezbędne w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i kontroli flot rybackich oraz sprawnego zarządzania wiarygodnymi i jakościowymi danymi na temat rybołówstwa.

System wykrywania statków (VDS)

UE zachęca także do powszechniejszego korzystania z systemu wykrywania statków (VDS), który za pomocą satelity (satelitarnych zdjęć obszarów morskich) może lokalizować i identyfikować statki rybackie na morzu. Zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie 1224/2009) organy kontroli rybołówstwa powinny dysponować odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym korzystanie z VDS.

Podstawową funkcją VDS jest regularne dostarczanie organom rybołówstwa raportów o położeniu statków rybackich.

System automatycznej identyfikacji (AIS)

System automatycznej identyfikacji (AIS) to niezależny i stale działający system identyfikacji i monitorowania statków, który w celu zagwarantowania bezpieczeństwa morskiego pozwala statkom na elektroniczną wymianę informacji o statku – w tym dotyczących identyfikacji, pozycji, kursu i prędkości – z innymi statkami znajdującymi się w pobliżu lub organami na lądzie.

Następujące statki rybackie UE będą musiały być wyposażone w nadajniki AIS:

  • od 31 maja 2012 r.: wszystkie statki o długości powyżej 24 m
  • od 31 maja 2012 r.: wszystkie statki o długości powyżej 18 m
  • od 31 maja 2014 r.: wszystkie statki o długości powyżej 15 m.

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać dane AIS do celów monitorowania i kontroli.

Łączenie technik monitorowania

Nowoczesne technologie w zakresie kontroli rybołówstwa nie zastępują tradycyjnych metod kontroli i nadzoru, takich jak inspekcje na statkach i na lądzie. Jednak jeżeli są stosowane w sposób prawidłowy, pozwalają na lepsze rozplanowanie działań, a przez to obniżenie kosztów i zwiększenie skuteczności. Weryfikacja poprzez porównanie danych zgromadzonych przez różne systemy pomaga organom ds. rybołówstwa wykryć nielegalne działania, które mogłyby pozostać niezauważone. Rozsądne, właściwe i skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii znacznie zmniejsza całkowite koszty monitorowania i nadzoru rybołówstwa.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Prawodawstwo i dokumenty oficjalne

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement