Rybołówstwo

Techniki kontroli

Techniki kontroli

Techniki kontroli

Unijny system kontroli rybołówstwa

Unijny system kontroli rybołówstwa w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne techniki w celu zagwarantowania skutecznego monitorowania i kontrolowania flot rybackich. Techniki te mają ułatwić dostęp do wysokiej jakości danych o rybołówstwie i umożliwić wielostronną weryfikację informacji pochodzących z różnych źródeł.

System elektronicznego raportowania (ERS)

System elektronicznego raportowania (ERS) służy do rejestrowania danych na temat połowów (np. połowy, wyładunki, sprzedaż) oraz przekazywania ich do organów rybołówstwa w państwach członkowskich. System jest obowiązkowy dla statków o długości powyżej 15 m (od 1 stycznia 2012 r. – dla statków o długości powyżej 12 m). Zastępuje on papierowe dzienniki i dlatego jest często nazywany elektronicznym dziennikiem lub „e-dziennikiem”. Zastępuje on także dokumenty sprzedaży.

Więcej

System monitorowania statków (VMS)

System monitorowania statków (VMS) to satelitarny system monitorowania statków rybackich, który systematycznie dostarcza organom rybołówstwa informacje na temat położenia, kursu i prędkości statku. System jest obowiązkowy dla statków UE o długości powyżej 15 m (od 1 stycznia 2012 r. – dla statków o długości powyżej 12 m). Statki o tej samej wielkości pływające po wodach Wspólnoty pod banderą kraju spoza UE muszą mieć zainstalowane na pokładzie sprawne satelitarne urządzenie lokacyjne.

Więcej

 

W dzisiejszych czasach nowe techniki kontroli są niezbędne w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i kontroli flot rybackich oraz sprawnego zarządzania wiarygodnymi i jakościowymi danymi na temat rybołówstwa.

System wykrywania statków (VDS)

UE zachęca także do powszechniejszego korzystania z systemu wykrywania statków (VDS), który za pomocą satelity (satelitarnych zdjęć obszarów morskich) może lokalizować i identyfikować statki rybackie na morzu. Zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie 1224/2009) organy kontroli rybołówstwa powinny dysponować odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym korzystanie z VDS.

Podstawową funkcją VDS jest regularne dostarczanie organom rybołówstwa raportów o położeniu statków rybackich.

System automatycznej identyfikacji (AIS)

System automatycznej identyfikacji (AIS) to niezależny i stale działający system identyfikacji i monitorowania statków, który w celu zagwarantowania bezpieczeństwa morskiego pozwala statkom na elektroniczną wymianę informacji o statku – w tym dotyczących identyfikacji, pozycji, kursu i prędkości – z innymi statkami znajdującymi się w pobliżu lub organami na lądzie.

Następujące statki rybackie UE będą musiały być wyposażone w nadajniki AIS:

  • od 31 maja 2012 r.: wszystkie statki o długości powyżej 24 m
  • od 31 maja 2012 r.: wszystkie statki o długości powyżej 18 m
  • od 31 maja 2014 r.: wszystkie statki o długości powyżej 15 m.

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać dane AIS do celów monitorowania i kontroli.

Łączenie technik monitorowania

Nowoczesne technologie w zakresie kontroli rybołówstwa nie zastępują tradycyjnych metod kontroli i nadzoru, takich jak inspekcje na statkach i na lądzie. Jednak jeżeli są stosowane w sposób prawidłowy, pozwalają na lepsze rozplanowanie działań, a przez to obniżenie kosztów i zwiększenie skuteczności. Weryfikacja poprzez porównanie danych zgromadzonych przez różne systemy pomaga organom ds. rybołówstwa wykryć nielegalne działania, które mogłyby pozostać niezauważone. Rozsądne, właściwe i skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii znacznie zmniejsza całkowite koszty monitorowania i nadzoru rybołówstwa.

Prawodawstwo i dokumenty oficjalne

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement