Controletechnologieën

Controletechnologieën

Controletechnologieën

Controletechnologieën

Het EU-systeem voor visserijcontroles

Voor de visserijcontroles van de EU wordt veel moderne technologie gebruikt. Zo kan efficiënter worden gecontroleerd en kunnen uit verschillende bronnen betrouwbare visserijgegevens worden verzameld om met elkaar te vergelijken.

Elektronisch registratie- en meldingssysteem (ERS)

Het elektronisch meldsysteem ERS wordt gebruikt om visserijgegevens (bijv. vangst, aanvoer en verkoop van vis) te registreren en bij de visserijautoriteiten in de EU-landen aan te geven. Het is verplicht voor vaartuigen van meer dan 15 m (en vanaf 1 januari 2012 voor alle vaartuigen van meer dan 12 m). Het vervangt de papieren logboeken en wordt daarom ook wel het elektronisch logboek of e-logboek genoemd. Het vervangt ook de verkoopdocumenten.

Meer

Satellietvolgsysteem (VMS)

Het VMS is een systeem op basis van satelliettechnologie om visserijvaartuigen te volgen en de visserijautoriteiten regelmatig te informeren over de locatie, koers en snelheid van die vaartuigen. Het is verplicht voor EU-vaartuigen van meer dan 15 m (en vanaf 1 januari 2012 voor vaartuigen van meer dan 12 m). Vissersvaartuigen van buiten de EU die in communautaire wateren komen, moeten operationele satellietvolgapparatuur aan boord hebben.

Meer

 

Er zijn nieuwe controletechnologieën nodig om de visserijvloten doeltreffend te volgen en te controleren en om te zorgen voor goede en betrouwbare vangstgegevens.

Vaartuigdetectiesysteem (VDS)

De EU stimuleert ook het gebruik van vaartuigdetectiesystemen, die vissende schepen op zee kunnen opsporen met behulp van satelietfotografie. Volgens de EU-wetgeving (Verordening 1224/2009) moeten vissercontrolediensten over de technische middelen beschikken om VDS te gebruiken.

Met VDS kunnen vaartuigen op zee geïdentificeerd worden, en kan hun positie bepaald worden.

Automatische identificatiesystemen (AIS)

Het automatisch identificatiesysteem is een autonoom en permanent vaartuigidentificatie- en volgsysteem voor de veiligheid op zee. Vaartuigen kunnen hiermee elektronisch met andere vaartuigen in de buurt en met de autoriteiten aan wal hun identificatiegegevens, positie, koers en snelheid uitwisselen.

Visserijvaartuigen uit de EU moeten geleidelijk met AIS-apparatuur worden uitgerust:

  • vanaf 31 mei 2012: alle vaartuigen groter dan 24 m
  • vanaf 31 mei 2013: alle vaartuigen groter dan 18 m
  • vanaf 31 mei 2014: alle vaartuigen groter dan 15 m

De EU-landen mogen AIS-gegevens gebruiken om schepen te volgen en te controleren.

Gecombineerde controles

De moderne technologieën kunnen traditionele controle- en toezichtmethoden, zoals inspecties aan boord of aan wal, niet vervangen. Maar als ze goed worden gebruikt, kunnen ze die traditionele maatregelen doelgerichter en dus efficiënter en goedkoper maken. Met kruiscontroles van gegevens die met de verschillende systemen zijn verzameld, kunnen autoriteiten controleren op basis van risico's en illegale activiteiten opsporen die anders onopgemerkt zouden blijven. Een verstandig, correct en efficiënt gebruik van moderne technologieën kan de totale kosten van visserijcontroles drastisch verlagen.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Wetgeving en officiële documenten

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement