Sajd

Teknoloġiji ta' kontroll

Teknoloġiji ta' kontroll

Teknoloġiji ta' kontroll

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd tagħmel użu estensiv minn teknoloġiji moderni biex tiżgura li l-flotot tas-sajd jiġu mmonitorjati u kkontrollati b'mod effettiv. Dawn itejbu l-aċċess għal dejta ta' kwalità tajba dwar is-sajd u jagħmluha possibbli li l-informazzjoni tiġi vverifikata minn sorsi differenti.

Sistema elettronika ta' reġistrazzjoni u rappurtar (ERS)

Is-sistema elettronika ta' rappurtar (ERS) tintuża għar-reġistrazzjoni tad-dejta tal-attivitajiet tas-sajd (eż. kemm inqabad ħut, kemm ħut inħatt l-art, il-bejgħ) u biex din id-dejta tiġi rrappurtata lill-awtoritajiet tas-sajd fl-Istati Membri. Is-sistema hi obbligatorja għall-bastimenti tas-sajd ikbar minn 15 m (mill-1 ta' Jannar 2012 - bastimenti ikbar minn 12 m). Tieħu post il-ġurnali ta' abbord il-qodma u għalhekk ta' spiss hi magħrufa bħala l-ġurnal ta' abbord elettroniku jew "e-logbook". Tieħu post ukoll in-noti tal-bejgħ.

Aktar

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Bastimenti (VMS)

Is-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti (VMS) hi sistema bbażata fuq is-satellita li tipprovdi regolarment dejta lill-awtoritajiet tas-sajd dwar il-pożizzjoni, ir-rotta u l-veloċità tal-bastimenti. Is-sistema hi obbligatorja għall-bastimenti tas-sajd ikbar minn 15 m (mill-1 ta' Jannar 2012 - bastimenti ikbar minn 12 m). Il-bastimenti li mhumiex tal-UE tal-istess daqs huma obbligati li jkollhom tagħmir ta' traċċar bis-satellita installat kull meta jinstabu fl-ibħra Komunitarji.

Aktar

 

It-teknoloġiji ġodda ta' kontroll illum huma kruċjali biex jiżguraw monitoraġġ u kontroll effettiv tal-flottot tas-sajd u ġestjoni simplifikata ta' dejta kwalitattiva u affidabbli dwar is-sajd.

Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti (VDS)

L-UE qed tinkuraġġixxi wkoll użu usa' tas-Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti (VDS), teknoloġija bbażata fuq is-satellita (immaġini bis-satellita taż-żoni tal-baħar) li tista' tgħin tillokalizza u tidentifika l-bastimenti tas-sajd fil-baħar. Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE (Regolament 1224/2009), l-awtoritajiet tal-kontroll tas-sajd għandu jkollhom il-kapaċità teknika li jużaw il-VDS.

Il-funzjoni bażika tal-VDS hi li tippermetti l-identifikazzjoni tal-bastimenti u tal-pożizzjonijiet tagħhom fil-baħar.

Sistema Awtomatika ta' Identifikazzjoni (AIS)

Is-Sistema Awtomatika ta' Identifikazzjoni (AIS) hi sistema awtonoma u kontinwa ta' identifikazzjoni u monitoraġġ tal-bastimenti użata għas-sikurezza marittima li tippermetti lill-bastimenti jiskambjaw elettronikament ma' bastimenti oħra fil-qrib u ma' awtoritajiet fuq l-art id-dejta ta' identifikazzjoni, il-pożizzjoni, ir-rotta u l-veloċità tal-bastiment.

Bil-mod il-mod il-bastimenti tas-sajd tal-UE se jiġu mgħammra bi trażmitturi AIS:

  • Mill-31 ta' Mejju 2010: il-bastimenti kollha ikbar minn 24 m
  • Mill-31 ta' Mejju 2013: il-bastimenti kollha ikbar minn 18 m
  • Fil-31 ta' Mejju 2014: il-bastimenti kollha ikbar minn 15 m.

L-Istati Membri jistgħu jużaw id-dejta tal-AIS għal raġunijiet ta' monitoraġġ u kontroll.

Monitoraġġ Magħqud/Globali?

It-teknoloġiji moderni għall-kontroll tas-sajd ma jieħdux post il-metodi tradizzjonali ta' kontroll u sorveljanza, bħall-ispezzjonijiet abbord il-bastimenti jew fuq l-art. Madankollu, jekk jintużaw tajjeb, it-teknoloġiji l-ġodda għandhom jgħinu jimmiraw aħjar l-azzjonijiet u għalhekk inaqqsu l-ispejjeż u jżidu l-effettività. Bill-verifika mill-ġdid tad-dejta miġbura permezz tas-sistemi differenti, l-awtoritajiet tas-sajd jistgħu japplikaw strateġiji ta' kontroll ibbażati fuq ir-riskji u jidentifikaw attivitajiet illegali li kieku ma jitilgħux f'wiċċ l-ilma. L-użu għaqli, xieraq u effettiv tat-teknoloġiji moderni jnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż totali għall-monitoraġġ u s-sorveljanza tas-sajd.

Leġiżlazzjoni u dokumenti uffiċjali

 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement