Kontroles tehnoloģijas

Kontroles tehnoloģijas

Kontroles tehnoloģijas

Kontroles tehnoloģijas

ES zvejas kontroles sistēma

ES zvejas kontroles sistēmā modernās tehnoloģijas plaši izmanto, lai nodrošinātu zvejas flotu efektīvu uzraudzību un kontroli. Tās uzlabo uzticamu zvejas datu pieejamību un, pateicoties tām, iegūto informāciju var pārbaudīt, izmantojot dažādus avotus.

Elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēma

Elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmu (ERS) izmanto, lai reģistrētu zvejas datus (piemēram, datus par nozveju, izkraušanu, pārdevumiem) un paziņotu tos dalībvalstu zivsaimniecības iestādēm. Sistēma ir obligāta zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 15 m (no 2012. gada 1. janvāra — zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 12 m). Tā aizstāja zvejas žurnālus, un tāpēc to dažkārt sauc par elektronisko zvejas žurnālu jeb “e-zvejas žurnālu”. Tā aizstāj arī tirdzniecības pavadzīmes.

Vairāk

Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēma

Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēma nodrošina kuģu novērošanu, izmantojot satelītu, un regulāri atjaunotus datus zivsaimniecības iestādēm par zvejas kuģu atrašanās vietu, kursu un pārvietošanās ātrumu. Sistēma ir obligāta zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 15 m (no 2012. gada 1. janvāra — zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 12 m). Uz ārpussavienības valstu zvejas kuģiem vienmēr, kad tie kuģo Savienības ūdeņos, ir jābūt instalētām satelītpozicionēšanas ierīcēm.

Vairāk

 

Jaunās kontroles tehnoloģijas šodien ir īpaši svarīgas, lai nodrošinātu zvejas flotu efektīvu novērošanu un kontroli, kā arī kvalitatīvu un uzticamu zvejas datu saskaņotu pārvaldību.

Kuģu noteikšanas sistēma

ES arī mudina plašāk izmantot zvejas kuģu noteikšanas sistēmas, kurās izmanto satelīttehnoloģiju (jūras apgabalu satelītattēlu) un kuras var būt noderīgas, lai identificētu zvejas kuģus un noteiktu to atrašanās vietu jūrā. Saskaņā ar ES likumdošanu (Regulu 1224/2009) zvejas kontroles iestāžu rīcībā ir jābūt tehniskajiem līdzekļiem, lai varētu izmantot kuģu noteikšanas sistēmas.

Zvejas kuģu noteikšanas sistēmas galvenā funkcija ir identificēt kuģus un konstatēt viņu atrašanās vietu jūrā.

Automātiskās identificēšanas sistēma

Automātiskās identificēšanas sistēma ir autonoma zvejas kuģu identificēšanas un novērošanas sistēma, kura darbojas pastāvīgi un kuru izmanto kuģošanas drošuma un drošības nolūkiem. Pateicoties tai, zvejas kuģi var elektroniski sazināties ar tuvumā esošajiem kuģiem un iestādēm krastā, lai apmainītos ar zvejas kuģa identifikācijas, atrašanās vietas, kursa un pārvietošanās ātruma datiem.

ES zvejas kuģi pakāpeniski būs jāaprīko ar automātiskās identificēšanas sistēmas raidītājiem.

  • No 2012. gada 31. maija — kuģi, kuru garums pārsniedz 24 metrus.
  • No 2013. gada 31. maija — kuģi, kuru garums pārsniedz 18 metrus.
  • No 2014. gada 31 maija — kuģi, kuru garums pārsniedz 15 metrus.

Dalībvalstis var izmantot AIS datus novērošanas un kontroles nolūkiem.

Kombinētā novērošana

Zvejas kontroles modernās tehnoloģijas neaizstāj tradicionālās kontroles un novērošanas metodes, tādas kā pārbaudes uz kuģa vai krastā. Tomēr jaunās tehnoloģijas, ja tās izmanto pareizi, var sekmēt labāku darba plānošanu un līdz ar to samazināt izmaksas, kā arī kāpināt efektivitāti. Salīdzinot no dažādām sistēmām saņemtos datus, zvejas kontroles iestādes var izmantot kontroles stratēģijas, kas pamatojas uz riska analīzi, un atklāt nelikumīgas darbības, kas citādi paliktu nepamanītas. Modernās tehnoloģijas, ja tās izmanto pārdomāti, pienācīgi un efektīvi, var būtiski samazināt zvejas pārraudzības un novērošanas kopējas izmaksas.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Tiesību akti un oficiāli dokumenti

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement