Žuvininkystė

Kontrolės technologijos

Kontrolės technologijos

Kontrolės technologijos

ES žuvininkystės kontrolės sistema

ES žuvininkystės kontrolės sistemoje plačiai naudojamos šiuolaikinės technologijos siekiant užtikrinti, kad žvejybos laivynai būtų stebimi ir kontroliuojami veiksmingai. Jomis naudojantis lengviau gauti kokybiškų žuvininkystės duomenų ir patikrinti iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją.

Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistema (EDRPS)

Elektroninė duomenų perdavimo sistema (EDPS) naudojama žvejybos veiklos duomenims (pvz., sužvejotų, iškrautų, parduotų žuvų kiekiui) registruoti ir perduoti valstybių narių žuvininkystės institucijoms. Sistema privaloma ilgesniems kaip 15 m laivams (nuo 2012 m. sausio 1 d. – ilgesniems kaip 12 m laivams). Ji pakeičia popierinius laivo žurnalus, todėl dažnai vadinama elektroniniu laivo žurnalu arba e. laivo žurnalu. Be to, ji pakeičia pardavimo pažymas.

Daugiau

Laivų stebėjimo sistema

Laivų stebėjimo sistema (LSS) – tai palydovinė žvejybos laivų stebėjimo sistema, kuria žuvininkystės institucijoms reguliariai teikiami duomenys apie laivų buvimo vietą, kursą ir greitį. Sistema privaloma ilgesniems kaip 15 m ES laivams (nuo 2012 m. sausio 1 d. – ilgesniems kaip 12 m laivams). Tokio paties dydžio ES nepriklausančių šalių laivuose, kai jie yra Bendrijos vandenyse, privalo būti įmontuotas veikiantis palydovinio ryšio siųstuvas.

Daugiau

 

Naujosios kontrolės technologijos dabar itin svarbios norint užtikrinti, kad žvejybos laivynai būtų veiksmingai stebimi ir kontroliuojami, o žuvininkystės duomenys būtų kokybiški, patikimi ir paprastai tvarkomi.

Laivų aptikimo sistema

ES taip pat ragina plačiau naudoti laivų aptikimo sistemas (LAS) – palydovinę jūros rajonų vaizdų gavimo technologiją, kuri gali padėti nustatyti žvejybos laivų buvimo jūroje vietą ir juos atpažinti. Pagal ES teisės aktus (Reglamentą 1224/2009) žuvininkystės kontrolės institucijos privalo turėti reikiamus techninius pajėgumus laivų aptikimo sistemai naudoti.

Pagrindinė laivų aptikimo sistemos funkcija – atpažinti laivus ir nustatyti jų buvimo jūroje vietą.

Automatinė identifikavimo sistema

Automatinė identifikavimo sistema (AIS) – tai autonomiška ir nuolat veikianti laivo atpažinties ir stebėjimo sistema, naudojama jūrų saugai ir saugumui užtikrinti. Ja naudodamiesi laivai elektroniniu būdu keičiasi su kitais netoliese esančiais laivais ir krante esančiomis valdžios institucijomis laivo identifikavimo, padėties, kurso ir greičio duomenimis.

ES žvejybos laivuose palaipsniui turės būti įmontuoti AIS siųstuvai:

  • nuo 2012 m. gegužės 31 d. visuose ilgesniuose kaip 24 m laivuose,
  • nuo 2013 m. gegužės 31 d. visuose ilgesniuose kaip 18 m laivuose,
  • nuo 2014 m. gegužės 31 d. visuose ilgesniuose kaip 15 m laivuose.

Valstybės narės gali naudotis AIS duomenimis stebėjimo ir kontrolės tikslais.

Stebėjimo būdų derinimas

Šiuolaikinės žuvininkystės kontrolės technologijos nepakeičia tradicinių kontrolės ir priežiūros metodų, tokių kaip patikros laivuose arba krante. Tačiau teisingai naudojamos naujosios technologijos padeda priežiūrą vykdyti tikslingiau, todėl sumažėja išlaidos ir padidėja efektyvumas. Tikrindamos duomenis, surinktus naudojantis skirtingomis sistemomis, žuvininkystės institucijos gali taikyti rizika grindžiamas kontrolės strategijas ir nustatyti neteisėtus veiksmus, kurie kitaip galėtų likti nepastebėti. Protingai, tinkamai ir veiksmingai naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis gerokai sumažėja bendros žuvininkystės stebėjimo ir priežiūros išlaidos.

Teisės aktai ir oficialūs dokumentai

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement