Žuvininkystė

Kontrolės technologijos

Kontrolės technologijos

Kontrolės technologijos

ES žuvininkystės kontrolės sistema

ES žuvininkystės kontrolės sistemoje plačiai naudojamos šiuolaikinės technologijos siekiant užtikrinti, kad žvejybos laivynai būtų stebimi ir kontroliuojami veiksmingai. Jomis naudojantis lengviau gauti kokybiškų žuvininkystės duomenų ir patikrinti iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją.

Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistema (EDRPS)

Elektroninė duomenų perdavimo sistema (EDPS) naudojama žvejybos veiklos duomenims (pvz., sužvejotų, iškrautų, parduotų žuvų kiekiui) registruoti ir perduoti valstybių narių žuvininkystės institucijoms. Sistema privaloma ilgesniems kaip 15 m laivams (nuo 2012 m. sausio 1 d. – ilgesniems kaip 12 m laivams). Ji pakeičia popierinius laivo žurnalus, todėl dažnai vadinama elektroniniu laivo žurnalu arba e. laivo žurnalu. Be to, ji pakeičia pardavimo pažymas.

Daugiau

Laivų stebėjimo sistema

Laivų stebėjimo sistema (LSS) – tai palydovinė žvejybos laivų stebėjimo sistema, kuria žuvininkystės institucijoms reguliariai teikiami duomenys apie laivų buvimo vietą, kursą ir greitį. Sistema privaloma ilgesniems kaip 15 m ES laivams (nuo 2012 m. sausio 1 d. – ilgesniems kaip 12 m laivams). Tokio paties dydžio ES nepriklausančių šalių laivuose, kai jie yra Bendrijos vandenyse, privalo būti įmontuotas veikiantis palydovinio ryšio siųstuvas.

Daugiau

 

Naujosios kontrolės technologijos dabar itin svarbios norint užtikrinti, kad žvejybos laivynai būtų veiksmingai stebimi ir kontroliuojami, o žuvininkystės duomenys būtų kokybiški, patikimi ir paprastai tvarkomi.

Laivų aptikimo sistema

ES taip pat ragina plačiau naudoti laivų aptikimo sistemas (LAS) – palydovinę jūros rajonų vaizdų gavimo technologiją, kuri gali padėti nustatyti žvejybos laivų buvimo jūroje vietą ir juos atpažinti. Pagal ES teisės aktus (Reglamentą 1224/2009) žuvininkystės kontrolės institucijos privalo turėti reikiamus techninius pajėgumus laivų aptikimo sistemai naudoti.

Pagrindinė laivų aptikimo sistemos funkcija – atpažinti laivus ir nustatyti jų buvimo jūroje vietą.

Automatinė identifikavimo sistema

Automatinė identifikavimo sistema (AIS) – tai autonomiška ir nuolat veikianti laivo atpažinties ir stebėjimo sistema, naudojama jūrų saugai ir saugumui užtikrinti. Ja naudodamiesi laivai elektroniniu būdu keičiasi su kitais netoliese esančiais laivais ir krante esančiomis valdžios institucijomis laivo identifikavimo, padėties, kurso ir greičio duomenimis.

ES žvejybos laivuose palaipsniui turės būti įmontuoti AIS siųstuvai:

  • nuo 2012 m. gegužės 31 d. visuose ilgesniuose kaip 24 m laivuose,
  • nuo 2013 m. gegužės 31 d. visuose ilgesniuose kaip 18 m laivuose,
  • nuo 2014 m. gegužės 31 d. visuose ilgesniuose kaip 15 m laivuose.

Valstybės narės gali naudotis AIS duomenimis stebėjimo ir kontrolės tikslais.

Stebėjimo būdų derinimas

Šiuolaikinės žuvininkystės kontrolės technologijos nepakeičia tradicinių kontrolės ir priežiūros metodų, tokių kaip patikros laivuose arba krante. Tačiau teisingai naudojamos naujosios technologijos padeda priežiūrą vykdyti tikslingiau, todėl sumažėja išlaidos ir padidėja efektyvumas. Tikrindamos duomenis, surinktus naudojantis skirtingomis sistemomis, žuvininkystės institucijos gali taikyti rizika grindžiamas kontrolės strategijas ir nustatyti neteisėtus veiksmus, kurie kitaip galėtų likti nepastebėti. Protingai, tinkamai ir veiksmingai naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis gerokai sumažėja bendros žuvininkystės stebėjimo ir priežiūros išlaidos.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Teisės aktai ir oficialūs dokumentai

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement