Ellenőrzési technológiák

Ellenőrzési technológiák

Ellenőrzési technológiák

Ellenőrzési technológiák

Az EU halászati ellenőrző rendszere

Az EU halászati ellenőrző rendszere nagy mértékben támaszkodik a korszerű technológiákra, hogy a halászati flották tevékenységét hatékonyan tudja nyomon követni és ellenőrizni. E technológiák segítségével megbízható halászati adatokhoz lehet hozzájutni, és össze lehet vetni egymással a különböző forrásokból származó információkat.

Elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer

Az elektronikus jelentéstételi rendszer a halászati tevékenységgel kapcsolatos adatok (pl. kifogott, kirakodott és eladott halmennyiségek) nyilvántartására szolgál, és biztosítja, hogy ezen adatokról a tagállami halászati hatóságok tájékoztatást kapjanak. Használata minden 15 méternél hosszabb (2012. január 1-jétől pedig minden 12 méternél hosszabb) hajón kötelező. A jelentéstételi rendszer a papíralapú hajónaplók helyébe lép, ezért elektronikus hajónaplónak, „e-hajónaplónak” is nevezik. A rendszer az értékesítési bizonylatok szerepét is átveszi.

Bővebben

Hajómegfigyelési rendszer

A hajómegfigyelési rendszer a halászhajók nyomon követésére szolgáló műholdas rendszer, amely rendszeres időközönként adatokkal látja el a halászati hatóságokat a hajók hollétéről, útirányáról és sebességéről. A rendszerrel minden 15 méternél hosszabb (2012. január 1-jétől pedig minden 12 méternél hosszabb) európai uniós hajót fel kell szerelni. Az ugyanilyen méretű nem uniós országból származó hajóknak, ha közösségi felségvizeken közlekednek, működő műholdas nyomkövető eszközzel kell rendelkezniük.

Bővebben

 

A korszerű ellenőrzési technológiáknak manapság döntő szerepe van a halászati flották hatékony nyomon követésében és ellenőrzésében, továbbá a kvalitatív, megbízható halászati adatok ésszerű kezelésében.

Hajófelderítési rendszer

Az EU a hajófelderítési rendszer szélesebb körű használatát is szorgalmazza. Ez olyan műholdas (a különböző tengeri területekről műholdas felvételeket készítő) technológia, amely segíthet a tengeren tartózkodó halászhajók felderítésében és azonosításában. Az uniós szabályozás értelmében (1224/2009/EK rendelet) a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a halászati ellenőrző hatóságok rendelkezzenek a hajófelderítési rendszer alkalmazásához szükséges technikai feltételekkel.

A hajófelderítési rendszer alapvető feladata az, hogy lehetővé tegye a hajók azonosítását és azok földrajzi helyzetének meghatározását.

Automatikus azonosító rendszer

A tengeri biztonságot szolgáló automatikus azonosító rendszer önállóan és folyamatosan működő hajóazonosító és -megfigyelő rendszer, melynek segítségével a hajók elektronikus úton megadhatják a közelükben lévő hajóknak és parti hatóságoknak saját azonosító adataikat, helyzetüket, útirányukat és sebességüket.

Az európai uniós halászhajókat fokozatosan fel kell szerelni automatikus azonosító rendszerrel:

  • 2012. május 31-től minden 24 méternél hosszabb hajón,
  • 2013. május 31-től minden 18 méternél hosszabb hajón,
  • 2014. május 31-től pedig minden 15 méternél hosszabb hajón kell lennie ilyen felszerelésnek.

A tagállamok az automatikus azonosító rendszer által összegyűjtött adatokat felhasználhatják megfigyelési és ellenőrzési célokra.

Kombinált megfigyelési módszer

A korszerű halászati ellenőrzési technológiák nem váltják fel, hanem kiegészítik a hagyományos ellenőrzési és felügyeleti módszereket, így például a hajók fedélzetén, illetve a parton végzett ellenőrzéseket. Az új technológiák helyes használata elősegíti, hogy célzott intézkedésekre kerüljön sor, ennek eredményeként pedig csökkennek a költségek és hatékonyabbá válik a felügyelet.A különböző rendszerek révén összegyűjtött adatok összevetésével a halászati hatóságok kockázatalapú ellenőrzési stratégiákat alkalmazhatnak, és fényt deríthetnek olyan illegális tevékenységekre, amelyekre másképpen nem figyeltek volna fel. A korszerű technológiák ésszerű, helyes és hatékony alkalmazása jelentősen csökkenti a halászati ellenőrzés és felügyelet összköltségét.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Jogszabályok és hivatalos dokumentumok

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement