Fiskeri

Kontrolteknologier

Kontrolteknologier

Kontrolteknologier

EU's fiskerikontrolsystem

EU's fiskerikontrolsystem bygger i høj grad på moderne teknologi, så fiskerflåderne overvåges og kontrolleres effektivt. Det giver bedre adgang til fiskeridata af høj kvalitet og gør det muligt at krydstjekke oplysninger fra forskellige kilder.

Det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERS)

Det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERS) bruges til at registrere fiskeriaktiviteter (f.eks. fangster, landinger og salg) og indberette dem til fiskerimyndighederne i EU-landene. Systemet er obligatorisk for fartøjer over 15 meter (12 meter fra den 1. januar 2012). Det afløser logbøgerne på papir og kaldes derfor ofte en elektronisk logbog eller "e-logbog". Det erstatter også salgsnotaerne.

Læs mere

Fartøjsovervågningssystemet (VMS)

Fartøjsovervågningssystemet (VMS) er et satellitbaseret overvågningssystem for fiskerfartøjer, der regelmæssigt sender data til fiskerimyndighederne om fartøjers position, kurs og fart. Systemet er obligatorisk for EU-fartøjer over 15 meter (12 meter fra den 1. januar 2012). Fartøjer fra lande uden for EU skal have funktionsdygtigt satellitovervågningsudstyr ombord, når de befinder sig i EU's farvande.

Læs mere

 

Nye kontrolteknologier er nu blevet meget vigtige, så man kan sikre effektiv overvågning og kontrol med fiskerflåder samt strømlinet styring af kvalitative og pålidelige fiskeridata.

Fartøjssporingssystemer (VDS)

EU vil også gerne øge brugen af fartøjssporingssystemer (VDS). Det er en satellitbaseret teknologi (satellitbilleder af havområder), der kan hjælpe med at lokalisere og identificere fiskerfartøjer til havs. Ifølge EU's lovgivning (forordning 1224/2009) skal fiskerikontrolmyndighederne have teknisk kapacitet til at kunne bruge VDS.

 VDS's grundlæggende funktion er at identificere fartøjer og spore deres position på havet.

Det automatiske identifikationssystem (AIS)

Det Automatiske Identifikationssystem (AIS) er et selvstændigt og permanent system til identifikation og overvågning af fartøjer. Det bruges til at forbedre sikkerheden til søs og giver fartøjer mulighed for at udveksle data om identitet, position, kurs og fart med andre fartøjer i nærheden og med myndighederne til lands.

Fiskerfartøjer i EU skal gradvis udstyres med AIS-sender:

  • Fra den 31. maj 2012: alle fartøjer over 24 meter
  • Fra den 31. maj 2013: alle fartøjer over 18 meter
  • 31. maj 2014: alle fartøjer over 15 meter.

EU-landene kan bruge AIS-data til overvågning og kontrol.

Kombineret overvågning

Den moderne teknologi, der bruges til fiskerikontrol, erstatter ikke de traditionelle kontrol- og tilsynsmetoder, f.eks. fartøjsinspektion til havs eller i havn. Men hvis den nye teknologi bruges rigtigt, kan den hjælpe med at målrette de forskellige aktioner bedre. Det betyder lavere omkostninger og større effektivitet. Fiskerimyndighederne kan ved at krydstjekke data anvende risikobaserede kontrolstrategier og konstatere ulovlige aktiviteter, der ellers ikke ville være blevet opdaget. Ved gennemtænkt, korrekt og effektiv brug af moderne teknologi mindskes de samlede udgifter til fiskeriovervågning og -tilsyn betydeligt.

Lovgivning og officielle dokumenter

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement