Kontrolteknologier

Kontrolteknologier

Kontrolteknologier

Kontrolteknologier

EU's fiskerikontrolsystem

EU's fiskerikontrolsystem bygger i høj grad på moderne teknologi, så fiskerflåderne overvåges og kontrolleres effektivt. Det giver bedre adgang til fiskeridata af høj kvalitet og gør det muligt at krydstjekke oplysninger fra forskellige kilder.

Det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERS)

Det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERS) bruges til at registrere fiskeriaktiviteter (f.eks. fangster, landinger og salg) og indberette dem til fiskerimyndighederne i EU-landene. Systemet er obligatorisk for fartøjer over 15 meter (12 meter fra den 1. januar 2012). Det afløser logbøgerne på papir og kaldes derfor ofte en elektronisk logbog eller "e-logbog". Det erstatter også salgsnotaerne.

Læs mere

Fartøjsovervågningssystemet (VMS)

Fartøjsovervågningssystemet (VMS) er et satellitbaseret overvågningssystem for fiskerfartøjer, der regelmæssigt sender data til fiskerimyndighederne om fartøjers position, kurs og fart. Systemet er obligatorisk for EU-fartøjer over 15 meter (12 meter fra den 1. januar 2012). Fartøjer fra lande uden for EU skal have funktionsdygtigt satellitovervågningsudstyr ombord, når de befinder sig i EU's farvande.

Læs mere

 

Nye kontrolteknologier er nu blevet meget vigtige, så man kan sikre effektiv overvågning og kontrol med fiskerflåder samt strømlinet styring af kvalitative og pålidelige fiskeridata.

Fartøjssporingssystemer (VDS)

EU vil også gerne øge brugen af fartøjssporingssystemer (VDS). Det er en satellitbaseret teknologi (satellitbilleder af havområder), der kan hjælpe med at lokalisere og identificere fiskerfartøjer til havs. Ifølge EU's lovgivning (forordning 1224/2009) skal fiskerikontrolmyndighederne have teknisk kapacitet til at kunne bruge VDS.

 VDS's grundlæggende funktion er at identificere fartøjer og spore deres position på havet.

Det automatiske identifikationssystem (AIS)

Det Automatiske Identifikationssystem (AIS) er et selvstændigt og permanent system til identifikation og overvågning af fartøjer. Det bruges til at forbedre sikkerheden til søs og giver fartøjer mulighed for at udveksle data om identitet, position, kurs og fart med andre fartøjer i nærheden og med myndighederne til lands.

Fiskerfartøjer i EU skal gradvis udstyres med AIS-sender:

  • Fra den 31. maj 2012: alle fartøjer over 24 meter
  • Fra den 31. maj 2013: alle fartøjer over 18 meter
  • 31. maj 2014: alle fartøjer over 15 meter.

EU-landene kan bruge AIS-data til overvågning og kontrol.

Kombineret overvågning

Den moderne teknologi, der bruges til fiskerikontrol, erstatter ikke de traditionelle kontrol- og tilsynsmetoder, f.eks. fartøjsinspektion til havs eller i havn. Men hvis den nye teknologi bruges rigtigt, kan den hjælpe med at målrette de forskellige aktioner bedre. Det betyder lavere omkostninger og større effektivitet. Fiskerimyndighederne kan ved at krydstjekke data anvende risikobaserede kontrolstrategier og konstatere ulovlige aktiviteter, der ellers ikke ville være blevet opdaget. Ved gennemtænkt, korrekt og effektiv brug af moderne teknologi mindskes de samlede udgifter til fiskeriovervågning og -tilsyn betydeligt.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Lovgivning og officielle dokumenter

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement