Kontrollsystemets omfattning

Kontrollsystemets omfattning

Kontrollsystemets omfattning

Kontrollsystemets omfattning

EU:s system för fiskerikontroll
En viktig kontrollmetod är att granska fiskerapporter. © Lionel Flageul

Fiskerikontroll handlar inte bara om att kontrollera fiskefartygens verksamhet till havs. Det är dyrt och inte i sig en garanti för att reglerna följs. Kontroller görs därför i alla led i kedjan – från fartyg till försäljare.
Fiskefartygen får inte ens lämna hamnen utan en giltig fiskelicens.
Man gör fortfarande kontroller till havs, men främst

  • i hamnar där fisken tas i land eller lastas om
  • under transport
  • i beredningsanläggningar
  • på fiskmarknader.

I varje led i produktionskedjan och för varje sändning av fisk ska det finnas uppgift om att fisken är fångad lagligt.
Standarder för alla dessa olika inspektioner läggs fast på EU-nivå.
Kontrollsystemet gäller all fiskeverksamhet i EU:s vatten och allt fiske som fiskefartyg från EU och EU-medborgare bedriver, oberoende av var de fiskar. Det gäller också fritidsfiske av känsliga fiskbestånd och vattenbruk som omfattas av regler på EU-nivå, t.ex. ålfiske och visst fritidsfiske av blåfenad tonfisk.