Sistem nadzora – področje uporabe

Sistem nadzora – področje uporabe

Sistem nadzora – področje uporabe

Sistem nadzora – področje uporabe

Sistem EU za nadzor ribištva
Preverjanje pravilnosti evidenc ribolovnih dejavnostih je pomemben vidik nadzora. © Lionel Flageul

Nadzor ribištva ne zajema samo nadzora ribiških dejavnosti na morju, ki je drag in sam po sebi ne more zagotoviti spoštovanja predpisov. Nadzor se izvaja tudi na vseh točkah proizvodne verige od ribiške ladje do trgovca.
Ribiška plovila brez veljavnega dovoljenja za ribolov ne smejo izpluti iz pristanišča.
Čeprav inšpektorji še vedno opravljajo nadzor na morju, se zdaj strožji nadzor izvaja:

  • v pristaniščih, kjer ribe iztovarjajo ali pretovarjajo;
  • med prevozom;
  • v tovarnah za predelavo rib;
  • na tržnicah za prodajo rib.

V kateri koli fazi proizvodne verige in za vsako pošiljko rib je treba predložiti dokaze o tem, da so bile ribe ujete zakonito.
Pravila za različne vrste nadzora se določijo na ravni EU.
Sistem nadzora se uporablja za vse ribolovne dejavnosti v vodah EU in za ves ribolov, ki ga izvajajo ribiška plovila in državljani EU, ne glede na to, kje lovijo. Uporablja se tudi za ljubiteljski ribolov občutljivih staležev rib in za ribogojstvo, če za njiju veljajo pravila EU – denimo za ribolov jegulje ali za nekatere vrste ljubiteljskega ribolova modroplavutega tuna.