Domeniul de aplicare a sistemului de control

Domeniul de aplicare a sistemului de control

Domeniul de aplicare a sistemului de control

Domeniul de aplicare a sistemului de control

Sistemul de control al pescuitului în UE
Unul dintre aspectele importante ale activităţilor de control constă în verificarea corectitudinii registrelor operaţiunilor de pescuit. © Lionel Flageul

Controlul pescuitului nu presupune doar verificarea activităţilor desfăşurate de operatori pe mări, care este, de altfel, costisitoare şi insuficientă pentru a garanta respectarea normelor. Fiecare etapă a lanţului de aprovizionare trebuie verificată, de la vasul de pescuit până la vitrina vânzătorului.
De altfel, vasele nu pot părăsi portul dacă nu deţin o licenţă valabilă de pescuit.
Deşi controalele pe mare nu au fost eliminate, în prezent verificările se efectuează mai ales:

  • în porturile în care peştele este debarcat sau transbordat
  • în timpul transportului
  • în fabricile de prelucrare a peştelui
  • în pieţele de desfacere.

Pentru fiecare lot de peşte, trebuie ca în orice etapă a lanţului de producţie să existe informaţii care să ateste că peştele a fost prins legal.
Standardele aplicabile tuturor acestor tipuri de inspecţii sunt stabilite la nivel european.
Sistemul de control este valabil pentru toate activităţile de pescuit desfăşurate în apele UE, dar şi în orice alte zone, dacă acestea sunt efectuate de către vase de pescuit şi cetăţeni ai UE. De asemenea, se aplică pescuitului de agrement în cazul speciilor vulnerabile (din natură sau de acvacultură), atât timp cât acestea sunt supuse normelor europene. De exemplu, este valabil pentru pescuitul ţiparului sau al tonului roşu.