Zakres systemu kontroli

Zakres systemu kontroli

Zakres systemu kontroli

Zakres systemu kontroli

Unijny system kontroli rybołówstwa
Jednym z istotnych elementów kontroli jest sprawdzanie, czy raportowanie połowów jest prawidłowe. © Lionel Flageul

Kontrola rybołówstwa nie polega tylko na sprawdzaniu działań rybaków na morzu, co jest drogie i nie stanowi samo w sobie gwarancji, że przepisy są przestrzegane. Z tego powodu kontrole przeprowadza się na każdym etapie - od statku rybackiego do sprzedawcy detalicznego.
Statki połowowe nie mogą nawet wypłynąć z portu bez ważnego pozwolenia na połowy.
Chociaż nadal prowadzi się kontrole na morzu, główne działania kontrolne dotyczą obecnie:

  • portów, w których następuje wyładunek lub przeładunek ryb,
  • transportu ryb,
  • zakładów przetwórstwa ryb,
  • rynków, gdzie sprzedaje się ryby.

Na każdym etapie łańcucha produkcji, dla każdej partii ryb, należy przedstawić informacje pozwalające stwierdzić, że ryby złowiono legalnie.
Normy dla tych wszystkich rodzajów inspekcji ustanawia się na szczeblu unijnym.
System kontroli ma zastosowanie do wszystkich działań połowowych na wodach UE i wszystkich połowów prowadzonych przez statki rybackie UE i obywateli UE, bez względu na miejsce połowów. Ponadto system ten stosuje się do połowów rekreacyjnych dotyczących wrażliwych stad ryb oraz do akwakultury, jeżeli są one objęte przepisami unijnymi - na przykład połowów węgorza lub niektórych połowów rekreacyjnych tuńczyka błękitnopłetwego.