Reikwijdte van het controlesysteem

Reikwijdte van het controlesysteem

Reikwijdte van het controlesysteem

Reikwijdte van het controlesysteem

EU-systeem voor visserijcontroles
Controle op de juistheid van visserijverslagen is een belangrijk aspect van de visserijcontrole. © Lionel Flageul

Visserijcontrole betekent niet alleen het nagaan wat vissers op zee doen. Hoe intensief en duur die controles ook zijn, ze zijn niet voldoende om naleving van de regels te garanderen. In alle fasen van de keten van de boot naar de winkel worden daarom controles uitgevoerd.
Vissersboten mogen zelfs de haven niet verlaten zonder een geldige visvergunning.
Hoewel er nog steeds op zee gecontroleerd wordt, ligt de nadruk nu op controles:

  • in havens waar de vis aan land wordt gebracht of wordt overgeladen
  • tijdens het transport
  • in visverwerkingsfabrieken
  • op markten waar vis verkocht wordt.

Tijdens de gehele productieketen moet voor elke lading vis informatie worden verstrekt waaruit blijkt dat de vis legaal gevangen is.
De normen voor al deze controles worden op EU-niveau vastgesteld.
Het controlesysteem is van toepassing op visserij in EU-wateren en alle visserij door EU-schepen en EU-burgers, waar deze ook vissen. Het geldt ook voor recreatieve visserij op gevoelige vispopulaties en aquacultuur, voor zover deze onder de EU-regels vallen, bijvoorbeeld voor de visserij op paling of bepaalde recreatieve tonijnvangst.