Sajd

Ambitu tas-sistema ta' kontroll

Ambitu tas-sistema ta' kontroll

Ambitu tas-sistema ta' kontroll

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd
Aspett importanti tal-kontroll hu li jiġi vverifikat li r-reġistri tal-attivitajiet tas-sajd huma korretti. © Lionel Flageul

Il-kontroll tas-sajd ma jikkonsistix biss fil-verifika tal-attivitajiet tas-sajd fil-baħar, li tqum ħafna flus u ma tistax tiżgura li r-regoli jitħarsu. Il-verifiki jsiru f'kull punt tal-katina tal-produzzjoni, mid-dgħajsa sal-bejjiegħa.
Il-bastimenti tas-sajd ma jistgħux iħallu l-port mingħajr liċenzja valida biex jistadu.
Għalkemm għadhom isiru kontrolli fuq il-baħar, issa l-enfasi qiegħed:

  • fil-portijiet fejn jinħatt jew jiġi trasbordat il-ħut
  • fit-trasport tal-ħut
  • fil-fabbriki li jipproċessaw il-ħut
  • fis-swieq fejn jinbiegħ il-ħut.

F'kull stadju matul il-katina tal-produzzjoni, għal kull konsenja ta' ħut, għandha tiġi pprovduta informazzjoni li turi li l-ħut inqabad b'mod legali.
L-istandards għal dawn it-tipi differenti ta' spezzjonijiet huma stabbiliti fil-livell tal-UE.
Is-sistema ta' kontroll tapplika għall-attivitajiet kollha tas-sajd fl-ibħra tal-UE, u għas-sajd kollu mid-dgħajjes tal-UE u ċ-ċittadini tal-UE, kull fejn jistgħu jistadu. Tapplika wkoll għas-sajd rikreattiv ta' stokkijiet ta' ħut sensittivi u għall-akkwakultura sakemm huma koperti mir-regoli fil-livell tal-UE, ngħidu aħna, is-sajd għall-aringi jew għall-ċertu sajd rikreattiv għat-tonn.