Kontrolės sistemos taikymo sritis

Kontrolės sistemos taikymo sritis

Kontrolės sistemos taikymo sritis

Kontrolės sistemos taikymo sritis

ES žuvininkystės kontrolės sistema
Svarbi kontrolės dalis – tikrinti, ar teisingi žvejybos veiklos įrašai. © Lionel Flageul

Žuvininkystės kontrolė – tai ne tik žvejų veiklos jūroje patikra, kuri brangiai kainuoja ir kuria viena negalima užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Patikros vykdomos kiekviename grandinės nuo žvejybos laivo iki mažmenininko etape.
Galiojančio leidimo žvejoti neturintiems žvejybos laivams net neleidžiama išplaukti iš uosto.
Nors patikros jūroje tebevykdomos, daugiausiai dėmesio dabar skiriama patikroms:

  • uostuose, kuriuose iškraunamos arba perkraunamos žuvys,
  • gabenant žuvis,
  • gamyklose, kuriose žuvys perdirbamos,
  • turguose, kuriose žuvys parduodamos.

Kiekviename gamybos grandinės etape ir apie kiekvieną žuvų siuntą turi būti pateikta informacijos, įrodančios, kad žuvys buvo sužvejotos teisėtai.
Visų šių skirtingų rūšių patikrų reikalavimai nustatyti ES lygmeniu.
Kontrolės sistema taikoma visai ES vandenyse vykdomai ir visai ES žvejybos laivų bei ES piliečių, kad ir kur jie žvejotų, vykdomai žvejybos veiklai. Ji taikoma ir pramoginei pažeidžiamų išteklių žuvų žvejybai bei akvakultūrai tiek, kiek joms taikomos ES lygmens taisyklės, pavyzdžiui, ungurių žvejybai arba tam tikrai pramoginei paprastųjų tunų žvejybai.