Valvontajärjestelmän soveltamisala

Valvontajärjestelmän soveltamisala

Valvontajärjestelmän soveltamisala

Valvontajärjestelmän soveltamisala

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä
Kalastustoimintaraporttien oikeellisuuden tarkastaminen on tärkeä osa kalastuksenvalvontaa. © Lionel Flageul

Kalastuksenvalvonnalla ei tarkoiteta pelkästään kalastajien merellä harjoittaman toiminnan tarkastamista, joka on kallista eikä riitä yksin varmistamaan, että sääntöjä noudatetaan. Tarkastuksia tehdään ketjun jokaisessa vaiheessa kalastusalukselta vähittäiskaupan tasolle asti.
Kalastusalukset eivät saa edes lähteä satamasta ilman voimassaolevaa kalastuslupaa.
Vaikka tarkastuksia tehdään edelleen merelläkin, pääpaino on nykyisin tarkastuksissa, joita tehdään:

  • satamissa, joissa kalat puretaan tai jälleenlaivataan
  • kuljetuksen aikana
  • kalanjalostuslaitoksissa
  • markkinoilla, joilla kalaa myydään.

Jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa ja jokaisen kalaerän osalta on annettava tiedot, jotka osoittavat, että kalat on pyydetty laillisesti.
Näihin kaikkiin eri tarkastuksiin sovellettavat vaatimukset vahvistetaan EU:n tasolla.
Valvontajärjestelmää sovelletaan kaikkeen EU:n vesillä harjoitettavaan ja kaikkeen EU:n kalastusalusten ja EU:n kansalaisten missä tahansa harjoittamaan kalastustoimintaan. Sitä sovelletaan myös herkkiin kalakantoihin kohdistettuun virkistyskalastukseen sekä vesiviljelyyn, sikäli kuin ne kuuluvat EU:n tason sääntöjen piiriin. Esimerkiksi ankeriaan kalastus tai tietty tonnikalan virkistyskalastus ovat valvonnan kohteena.