Fiskeri

Kontrolsystemets omfang

Kontrolsystemets omfang

Kontrolsystemets omfang

EU's fiskerikontrolsystem
En vigtig del af kontrollen er at gennemgå fiskeridokumentation. © Lionel Flageul

Fiskerikontrol handler ikke kun om at tjekke, hvad fiskerne foretager sig ude på havet. Det er nemlig dyrt og er ikke i sig selv en garanti for, at reglerne bliver fulgt. Der foretages derfor kontrol på alle trin – såvel ombord på fartøjet som i fiskebutikken.
Fiskerfartøjerne kan faktisk ikke forlade havnen uden en gyldig fiskerilicens.
En del af kontrollen foretages stadig til havs, men EU lægger i stigende grad vægt på:

  • Kontrol i havnen, hvor fisken landes eller omlades
  • Kontrol under transporten
  • Kontrol hos forarbejdningsvirksomhederne
  • Kontrol på markeder og i butikker.

I hvert enkelt led af produktionskæden og for hvert parti fisk skal man dokumentere, at fisken er fanget på lovlig vis.
Standarderne for alle disse forskellige inspektionsformer fastlægges på EU-plan.
Kontrolsystemet omfatter alle former for fiskeri i EU-farvande og alt fiskeri, der foretages af EU-fiskerfartøjer og EU-borgere, uanset hvor det foregår. Det gælder også lystfiskeri af sårbare fiskebestande og dambrug, hvis de er omfattet af EU-regler – f.eks. ålefiskeri og lystfiskeri af tunfisk.