Působnost kontrolního systému

Působnost kontrolního systému

Působnost kontrolního systému

Působnost kontrolního systému

Systém kontroly rybolovu EU
Důležitou součástí kontroly rybolovu je ověřování správnosti záznamů o rybolovných činnostech. © Lionel Flageul

Kontrola rybolovu nespočívá pouze v kontrolování činnosti rybářů na moři. Nevýhodou kontrol na moři je jejich nákladnost. Navíc by samy o sobě nestačily k tomu, aby se předpisy skutečně dodržovaly. Kontroly se proto vztahují na všechny činnosti rybolovu a všechny jejich účastníky, od rybářských lodí až po prodejce.
Pokud nemají rybářská plavidla k rybolovu platnou licenci, je jim dokonce zakázáno vyplout z přístavu.
Přestože se tedy nadále kontroluje i na moři, kontroly se nyní především provádějí:

  • v přístavech, kde se ryby vykládají nebo překládají
  • během přepravy
  • ve zpracovatelských závodech
  • na trzích, kde se ryby prodávají

Ve všech stadiích produkce a s každou zásilkou ryb se povinně prokazuje, že byly ryby uloveny legálně.
Na úrovni EU jsou stanoveny všechny druhy kontrol a inspekcí.
Kontrolní systém se vztahuje na všechny činnosti rybolovu ve vodách EU a na veškerý rybolov prováděný rybářskými plavidly EU a státními příslušníky EU, ať už probíhá kdekoli na světě. Pod tento systém rovněž spadá rekreační rybolov citlivých populací ryb a akvakultura, pokud se na ně vztahují předpisy EU (tak tomu je např. u lovu úhořů nebo některých druhů rekreačního lovu tuňáka obecného).