Ribištvo

Kršitve in sankcije

Kršitve in sankcije

Kršitve in sankcije

Sistem kazenskih točk za resne kršitve ribiških predpisov

EU želi zagotoviti enotno uporabo ribiških predpisov v vseh državah članicah in uskladiti sankcioniranje kršitev, zato je pripravila seznam resnih kršitev predpisov skupne ribiške politike. Države članice EU morajo v svoji zakonodaji predvideti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni ter zagotoviti spoštovanje predpisov.

1. januarja 2012 so morale države članice uvesti sistem kazenskih točk za resnejše kršitve. Nacionalni organi bodo:

  • ocenili domnevne kršitve plovil, ki plovejo pod nacionalno zastavo, pri čemer bodo uporabili standardne opredelitve kršitev iz predpisov EU;
  • plovilom, ki so resno kršila predpise, dodelili vnaprej določeno število kazenskih točk (točke se beležijo v nacionalnem registru prekrškov);
  • plovilu začasno odvzeli dovoljenje za obdobje 2, 4, 8 ali 12 mesecev, kadar bo doseglo vnaprej določeno število točk v triletnem obdobju.

Točke bodo dodelili dovoljenju za ribolov, povezanim s plovilom, zato bo kupec s plovilom prevzel tudi točke.

S sodelovanjem držav članic so pripravili tudi podrobnejša pravila za uporabo sistema točk na ravni EU.

Države EU bodo morale vzpostaviti sistem točk tudi za kapitane ribiških plovil.

Sistem točk ne uvaja novih sankcij in ne posega v diskrecijsko pravico nacionalnih sodišč pri ocenjevanju dejstev in resnosti zadeve.

Komisija lahko preveri uporabo sistema sankcij v državah EU, pri čemer se lahko posluži tudi obdelave osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in pravicah posameznikov boste našli v posebni izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Uradni dokumenti

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

[search:infringements]
[news:75039]