Încălcări ale legislației și sancțiuni

Încălcări ale legislației și sancțiuni

Încălcări ale legislației și sancțiuni

Încălcări ale legislației și sancțiuni

Sistemul UE al punctelor de penalizare pentru încălcarea gravă a legislației în domeniul pescuitului

Pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor în toate statele membre și pentru a armoniza sancțiunile prevăzute pentru încălcarea legislației, UE a întocmit o listă a infracțiunilor grave la adresa normelor privind pescuitul. Țările UE trebuie să includă în legislația lor sancțiuni eficace, proporționale și disuasive și să se asigure că normele sunt respectate.

De la 1 ianuarie 2012, toate țările din UE trebuie să fi introdus un sistem de puncte de penalizare pentru încălcările grave ale legislației. În baza acestuia, autoritățile naționale trebuie:

  • să evalueze pretinsele infracțiuni comise de navele aflate sub pavilionul propriu, folosind definițiile standard propuse de UE
  • să impună un număr predefinit de puncte de penalizare navelor implicate în infracțiuni grave (punctele se înregistrează în registrul național al infracțiunilor comise la adresa normelor privind pescuitul)
  • să suspende licența unei nave pe o perioadă de 2, 4, 8 sau 12 luni, în cazul în care aceasta a acumulat numărul predefinit de puncte de penalizare pe parcursul a trei ani.

Punctele de penalizare se vor aplica licenței de pescuit atribuite unei nave, de aceea vor rămâne valabile chiar și în cazul în care se schimbă proprietarul.

Reglementările detaliate privind sistemul punctelor de penalizare au fost elaborate de către UE, în cooperare cu guvernele statelor membre.

Statele membre vor avea obligația de a institui un sistem de puncte de penalizare și pentru proprietarii de nave.

Sistemul punctelor de penalizare nu introduce sancțiuni noi și nu intră în contradicție cu puterea discreționară de care dispun judecătorii naționali în evaluarea faptelor și a gravității comportamentului vizat.

Documente oficiale

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006