Inbreuken en sancties

Inbreuken en sancties

Inbreuken en sancties

Inbreuken en sancties

EU-strafpuntensysteem voor ernstige visserijovertredingen

De EU wil ervoor zorgen dat visserijregels in alle EU-landen op dezelfde manier worden toegepast, en dat overtredingen er gelijk worden bestraft. Daarom heeft de EU een lijst van ernstige inbreuken op de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid opgesteld. Het is aan de EU-landen om in hun eigen wetgeving doeltreffende, proportionele en afschrikkende sancties vast te leggen, en de regels te handhaven.

Vanaf 1 januari 2012 moeten de EU-landen beschikken over een strafpuntensysteem voor ernstige overtredingen. Volgens dit systeem moeten de nationale autoriteiten:

  • vermeende inbreuken door schepen onder eigen vlag aan de hand van EU-standaarddefinities onderzoeken
  • een bepaald aantal strafpunten toekennen aan schepen die betrokken zijn bij bepaalde ernstige inbreuken (en deze registreren in het nationale register van visserijovertredingen)
  • de visvergunning van schepen voor 2, 4, 8 of 12 maanden intrekken wanneer een vooraf bepaald aantal strafpunten is bereikt in een periode van 3 jaar.

Strafpunten worden uitgedeeld aan schepen, zodat zij ook bij het schip blijven wanneer het verkocht wordt.

Gedetailleerde regels voor het strafpuntensysteem zijn opgesteld op EU-niveau, in nauw overleg met de regeringen van de EU-landen.

De EU-landen moeten ook een strafpuntensysteem voor kapiteins van vissersschepen opstellen.

Met het strafpuntensysteem worden geen nieuwe sancties ingevoerd en het tornt niet aan de bevoegdheid van nationale rechters om een oordeel te vellen over de feiten en de ernst van de overtreding.

Documentatie

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

[search:infringements]
[news:75039]