Pārkāpumi un sodi

Pārkāpumi un sodi

Pārkāpumi un sodi

Pārkāpumi un sodi

Smagu zvejas noteikumu pārkāpumu uzskaites punktu sistēma ES

Lai nodrošinātu zvejas noteikumu vienādu piemērojumu visās dalībvalstīs un lai saskaņotu sodus, ko piemēro par pārkāpumiem, ES ir izveidojusi sarakstu, kurā uzskaitīti smagi kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumi. ES valstīm savos tiesību aktos jāparedz efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi un jāgādā, lai noteikumi tiktu ievēroti.

No 2012. gada 1. janvāra valstīs jābūt ieviestai smagu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai. Saskaņā ar šo sistēmu valsts iestādes

  • pēc ES standarta definīcijām novērtē pārkāpumus, kas saistīti ar attiecīgajā valstī reģistrētajiem kuģiem;
  • piešķir iepriekš noteiktu soda punktu skaitu smagos pārkāpumos iesaistītajiem kuģiem (punktus reģistrē īpašā zvejas pārkāpumu uzskaites reģistrā);
  • aptur kuģa licenci uz 2, 4, 8 vai 12 mēnešiem, ja 3 gados ir uzkrāts zināms punktu skaits.

Punkti ir sasaistīti ar kuģa zvejas atļauju, tāpēc tie kuģim saglabājas pat tad, kad to pārdod citam īpašniekam.

ES ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstu valdībām ir sīki izstrādājusi noteikumus par šo punktu sistēmu.

ES dalībvalstīm būs jāizveido punktu sistēma zvejas kuģu kapteiņiem.

Šī punktu sistēma neievieš jaunus sodus un neskar valsts tiesneša tiesības lemt pēc saviem ieskatiem, novērtējot lietas faktus un konkrētā pārkāpuma smagumu.

Oficiālie dokumenti

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006