Pažeidimai ir sankcijos

Pažeidimai ir sankcijos

Pažeidimai ir sankcijos

Pažeidimai ir sankcijos

ES baudos taškų už šiurkščius žuvininkystės taisyklių pažeidimus sistema

Siekiant, kad žuvininkystės taisyklės būtų vienodai taikomos visose valstybėse narėse, o sankcijos už pažeidimus būtų suderintos, sudarytas šiurkščių ES bendros žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimų sąrašas. ES šalys į savo teisės aktus turi įtraukti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas ir užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. ES šalys turėtų būti įdiegusios baudos taškų už šiurkščius pažeidimus sistemą. Įdiegus šią sistemą nacionalinės valdžios institucijos:

  • naudodamosi standartinėmis ES apibrėžtimis vertins pažeidimus, dėl kurių įtariami su jų vėliava plaukiojantys laivai;
  • šiurkščius pažeidimus padariusiems laivams skirs nustatytą skaičių baudos taškų (taškai registruojami nacionaliniame žuvininkystės taisyklių pažeidimų registre);
  • 2, 4, 8 arba 12 mėnesių sustabdys laivo licencijos galiojimą, jei per trejus metus bus surinktas nustatytas taškų skaičius.

Taškai skiriami su laivu susietai žvejybos licencijai, taigi juos laivas turės net ir tuo atveju, jei bus parduotas naujam savininkui.

Išsamios taškų sistemos taisyklės parengtos ES lygmeniu, glaudžiai bendradarbiaujant su ES šalių vyriausybėmis.

ES šalys taip pat turės nustatyti taškų sistemas, taikomas žvejybos laivų kapitonams.

Šia taškų sistema neįvedamos naujos sankcijos ir ji nevaržo valstybių narių teisėjų laisvės įvertinti įvykius ir pažeidimo sunkumą.

Oficialūs dokumentai

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006