Jogsértések és szankciók

Jogsértések és szankciók

Jogsértések és szankciók

Jogsértések és szankciók

A súlyos halászati jogsértésekre vonatkozó európai uniós pontrendszer

Az EU biztosítani kívánja, hogy a halászati szabályokat minden tagország ugyanúgy alkalmazza, a jogsértésekért járó szankciók kiszabása pedig összehangoltan történjen, ezért jegyzékbe gyűjtötte a közös halászati politika előírásait áthágó szabálysértések legsúlyosabb típusait. Az uniós országoknak jogszabályaikban hatásos, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell meghatározniuk, és biztosítaniuk kell a szabályok tiszteletben tartását.

A tagországoknak 2012. január 1-jéig pontrendszert kellett bevezetniük a súlyos jogsértések arányos szankcionálása céljából. A rendszer keretében a tagállami hatóságok:

  • az uniós fogalommeghatározások segítségével felmérik a tagállamuk lobogója alatt közlekedő hajók által állítólagosan elkövetett jogsértések súlyosságát;
  • a súlyos jogsértést elkövető hajókat előre meghatározott számú ponttal büntetik (a pontokat bejegyzik a halászati jogsértések nemzeti nyilvántartásába);
  • ha a hajó által három év alatt összegyűjött pontok száma túllépi az előre meghatározott pontszámhatárt, a hajó jogosítványát 2, 4, 8, illetve 12 hónapra bevonják.

A pontokat a hajó halászati engedélyéhez rendelik hozzá, tehát a hajó akkor is megtartja pontszámát, ha új tulajdonos birtokába kerül.

A pontrendszer részletes szabályait az EU a tagállamokkal szorosan együttműködve dolgozta ki.

Az Unió azt is elő fogja írni tagországai számára, hogy a halászhajók kapitányaira vonatkozóan is léptessenek életbe pontrendszert.

Az új pontrendszer nem vezet be új szankciókat, és nem akadályozza a tagállamok bíróságait abban, hogy szabad belátásuk szerint ítéljék meg az eléjük tárt ügy tényállását, valamint az ügy tárgyát képező magatartás súlyosságát.

Hivatalos dokumentumok

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006